BÁO CÁO NỘI BỘ

BÁO CÁO NỘI BỘ THÁNG 8
BÁO CÁO NỘI BỘ THÁNG 9
BÁO CÁO NỘI BỘ THÁNG 10
BÁO CÁO NỘI BỘ THÁNG 11


  PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
Số:    60   /BC-THCSQO                            Quốc Oai, ngày   13    tháng   9     năm 2010

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/ 2010

1. Chính trị tư tưởng, tổ chức, tác phong:
- Đa số chấp hành tốt kế hoạch của nhà trường, không có hiện tượng CB-CC vi phạm an toàn giao thông;
- Hoàn thành sắp xếp nhân sự, phân công chuyên môn;
- Hoàn thành đại hội hội CMHS đầu năm: Các chi hội, các lớp đã triển khai khá tốt công tác bảo hiểm y tế cũng như phổ biến các quy định của nhà trường.
- Đa số chấp hành tốt phân công, điều động của nhà trường.
- Đã tổ chức nâng lương cho CB-CC: Nâng lương 8 đ/c: Theo niên hạn: đ/c Vân; Lâm; Hảo; Liên; Phúc; Huệ; Phương; Vượt khung: Trung; Trước niên hạn 9 tháng Quang.
- GVCN và các GV khác chưa chấp hành lịch lao động hàng tuần.
- Phê bình Thầy Thông (không dự  khai giảng; không có tiết mục văn nghệ), Cô Xuân (Lớp CN không có tiết mục văn nghệ ngày khai giảng)
Tồn tại:
Vẫn còn một vài hiện tượng chưa chấp hành tốt công tác thông tin báo cáo; Công tác theo dõi thi đua của các tổ phó chuyên môn chưa tốt, chỉ chờ nhà trường yêu cầu trừ điểm mới trừ.
Thông tin báo cáo, trao đổi công việc của các bộ phận chậm nên ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 Giáo viên nộp báo cáo không đúng văn bản, không có Quốc hiệu…có giáo viên không ký.
2. Công tác chuyên môn:
a) Các tổ chuyên môn và chuyên môn trường:
Hoàn thành khảo sát chuyên môn đầu năm; Hoạt động dạy và học đã đi vào nề nếp.
- Sắp xếp thời khóa biểu còn nhiều bất cập cần điều chỉnh theo một trong hai hướng: + Điều chỉnh lại giờ vào lớp, giao tiết trong những ngày có bất cập;
 + Điều chỉnh lại thời khóa biểu: Tách tiết của giáo viên, trong tuần giáo viên nghỉ hai buổi là được.
- Vẫn còn giáo viên có tay nghề yếu, không tiến bộ cần có biện pháp cụ thể và triệt để. Một số Giáo viên vẫn sử dụng điện thoại di động trong giờ dạy. Một số tổ chuyên môn chưa nộp quy định phân công trách nhiệm cho các tổ phó.
Các tổ chuyên môn hoàn thành công việc được giao.
b) Với tổ văn phòng:
- Thể thức văn bản ở một số bộ phận soạn thảo chưa tốt, chậm. Thông tin báo cáo, trao đổi công việc của các bộ phận tham mưu chậm và chưa cụ thể nên ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng. Hoàn thành thanh lý tài sản:
Cụ thể: + Thanh lý sách tham khảo và truyện 69.800 đ chủ yếu do giáo viên và học sinh làm mất;
+ Thanh lý Sách giáo khoa, loại cũ rách: 1221 cuốn (7.803.000đ); Sách do học sinh làm mất 242 cuốn (1. 474.000 đồng)
+ Thanh lý các tài sản khác: 22. 541.350 đồng. (Tính tròn)
Ghi chép sổ trực cơ quan chưa cụ thể chưa làm toát lên những diễn biến công việc của nhà trường.
- Việc báo cáo với cấp trên khá kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu.
- Tổ văn phòng hoàn thành nhiệm vụ.
3. Đối với các đoàn thể:
- Hoạt động của công đoàn vẫn triển khai khá tốt, có sự phối hợp nhịp nhàng với nhà trường.
- Chi đoàn chưa có sự chỉ đạo đối với Đội thiếu niên.
4. Giáo viên chủ nhiệm và học sinh:
- Sổ điểm (file sổ điểm) vẫn còn nhiều thiếu sót, một số sai ngày sinh, năm sinh (8C; 6B; 6A; 8B; 7A; 9A; 9B).
- Một số giáo viên vẫn còn xúc phạm thân thể học sinh (Kể cả giáo viên bộ môn)
- Tình hình học sinh trốn học ở lớp 9A và một số lớp khác vẫn còn; Giáo viên chủ nhiệm 9A đã giải quyết khá kịp thời, có trách nhiệm;
- Giờ B vẫn còn khá nhiều ở các lớp.
- Một số GVCN chưa tự giác trong việc chăm sóc Công trình măng non: Chờ Đội, nhà trường kiểm tra mới thực hiện.
- Vệ sinh lớp học chưa sạch sẽ, Các lớp đổ rác chưa đúng chỗ. Học sinh vẫn leo lên ghế đá, ngồi lên thành ghế đá (Lớp 8- Cô Thắm dạy sáng 9/9)
- Vẫn còn có lớp không tắt điện, tắt quạt (lớp 9A).
5. Hoạt động của các bộ phận:
a) Thư viện: Đã cung cấp sách- vở  kịp thời và đầy đủ cho học sinh; cho mượn sách giáo viên mượn sách. Đã thanh lý xong tài sản năm 2009-2010. Đã kiểm tra 100% số lớp về bao bọc sách vở. Qua kiểm tra vẫn còn một số học sinh không bao bọc.
Tồn tại: Chuyển giao bộ hướng dẫn chuẩn kiến thức-kỹ năng chưa đúng theo yêu cầu. Số học sinh đến đọc tài liệu, sách báo ít.
b) Tài vụ: Hoàn thành đề nghị xét nâng lương, kiểm tra quyết toán tài chính năm 2009 với phòng Tài chính; Hoàn thành tham mưu đóng góp quỹ hội.
c) Kiểm định: Đã tổ chức thu hồi một số hồ sơ thiếu của năm học trước, đã cập nhật thông tin PMIC và hoàn chỉnh bảng theo dõi nâng lương. Đã kiểm tra file sổ điểm, cần khẩn trương hoàn chỉnh để có thể đóng gói đưa lên mạng.
Tồn tại: Chưa báo cáo tình hình thu hồi hồ sơ, chưa ra văn bản các hoại hồ sơ giáo viên và các bộ phận cần nộp theo công văn 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010.
d) Văn thư:
- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về PGD và các loại văn bản ban hành trong tháng.
- Tồn tại: Trao đổi thông tin giữa văn thư với Hiệu trưởng đôi lúc chưa kịp thời; lưu trữ hồ sơ do GV hoặc các bộ phận nộp còn chưa cẩn thận. ( Một phần do lỗi của các bộ phận khi trình ký không đem theo văn bản điện tử).
e) Lao động:
Đã tổ chức lao động xây dựng cảnh quan.
Tồn tại: Chưa hoàn thành công tác lao động trong tháng (Chưa đào hố rác); Phụ trách lao động của trường xây dựng KH không phù hợp.
f) Đội thiếu niên:
Đã và đang hoàn chỉnh phòng truyền thống, đã chấn chỉnh tốt nề nếp của học sinh.
Tồn tại: Chú ý ra vào lớp (Học sinh không đi dép), vẫn còn hiện tượng học sinh ra chơi trèo lên ghế đá…Chưa kiểm tra tình hình dạy tiết sinh hoạt đội.
g) Bảo vệ: Đã hoàn thành các công việc được giao.
Tồn tại: Quản lý học sinh buổi trưa chưa tốt để học sinh vào phòng học tiểu tiện. Chưa tỉa cành cây tại khu vực sân trường.
h) Thiết bị-kho: Đã hoàn thành công tác cho mượn thiết bị, trực văn phòng.
Tồn tại: Còn tùy tiện đưa đồ dùng, hóa chất vào phòng tin học (Phòng máy chiếu); Ghi chép sổ trực cơ quan chưa cụ thể chưa làm toát lên những diễn biến công việc của nhà trường.
6. Công khai mua sắm trang thiết bị lớn của nhà trường (Các số liệu nêu ở mục này chỉ là số liệu ước khoảng):
- Tháng 7+8 Tu sửa phòng học, tôn tạo lại cảnh quan, trang trí văn phòng, mua phông màn số tiền  khoảng 15 triệu;
- Mua tài sản: Mua cây cảnh, cây hoa 18 triệu; mua bình nước nóng lạnh khoảng 3 triệu; Riêng tủ và bàn ghế đã thông qua các kỳ họp trước.
- Sắp tới: Hợp đồng bảo trì máy vi tính.
7. Bổ sung một số vấn đề cần thực hiện gấp:
- Bảo hiểm y tế: Học sinh nộp cho GVCN và  GVCN hưởng 02%; Phụ trách bảo hiểm của trường (đ/c Thao) hưởng 2,8%. Số còn lại dùng trang bị cho tủ thuốc hoặc chi cho chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bộ phận tài vụ trường mở hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi khoản quỹ này.
- Điện ở phân hiệu: Thống nhất không sử dụng do kinh phí của trường có hạn và CSVC mượn của Tiểu học.
- Nâng lương đợt 1 năm 2011 sẽ nâng lương trước niên hạn cho 02 đ/c.
Báo cáo này đã công khai trong buổi họp hội đồng ngày 09/9/2010, Buổi họp ghi nhận sự tự giác nhận sai sót của Đ/c Lê Thị Hải (Về lớp 9A không tắt điện) và đ/c Nguyễn Trung Thông (Về không tham gia khai giảng).
Yêu cầu các bộ phận và các cá nhân còn tồn tại nêu trên tự xem xét và rút kinh nghiệm cho tháng tới, những công việc chưa hoàn thành các bộ phận, tổ chuyên môn và CB-GV-CNV thực hiện trong tháng 9./.
       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Lưu hành nội bộ;
- Lưu: VT.
    PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
Số:     73  /BC-THCSQO                            Quốc Oai, ngày   15   tháng    10    năm 2010

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/ 2010

1. Chính trị tư tưởng, tổ chức, tác phong:
- An ninh chính trị đảm bảo.
- Đa số chấp hành tốt kế hoạch của nhà trường, không có hiện tượng CB-CC vi phạm an toàn giao thông; vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Hoàn thành sắp xếp nhân sự, phân công chuyên môn; Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề bất cập về nhân sự: Phụ trách VTM; Giáo viên yếu tay nghề vẫn để đi dạy.
- Hoàn thành các Đại hội đầu năm;  Riêng ĐH chi đoàn theo sự chỉ đạo của chi bộ.
- Đa số chấp hành tốt phân công, điều động của nhà trường; Hoàn thành đêm trung thu.  Đã hoàn thành đánh giá 4 năm thực hiện CVĐ học tập….
- Phát ngôn của CNV vẫn còn quan cách, trịnh thượng, một số chấp hành chỉ đạo của Hiệu trưởng chưa nghiêm (Chậm trễ).
Tồn tại:
Vẫn còn một vài biểu hiện xấu trong phát ngôn gây mất đoàn kết nội bộ.
Một số giáo viên trong phân hiệu chưa thực hiện tốt giờ chào cờ (có giáo viên chủ nhiệm không ra chào cờ nhiều lần) chứng tỏ ý thức chấp hành, chính trị tư tưởng chưa tốt, gây phản cảm cho học sinh.
Nhiều CB-GV thờ ơ với việc học sinh vi phạm (HS tụ tập ở cổng trường, GV đi qua không nhắc nhở).
* Đánh giá về làm thu hoạch thực hiện CVĐ:
Tổ Văn- Anh văn làm chưa đầy ½ mặt giấy trừ đ/c Sơn, Hậu, Dung. Yêu cầu tổ Văn- Anh văn viết lại, đánh giá lại. Tổ Toán Lý: Ma Hải, Phượng. Làm thu hoạch tốt nhất là tổ Hóa- Sinh. Tổ VP có 2 đ/c phải làm lại, sau khi đã góp ý của tổ, CNV đã làm lại đã khá tốt.
Một số CB-CC lợi dụng tổng kết 4 năm để đòi hỏi không phù hợp với thực hiện CVĐ. Một số kiến nghị khác của các tổ:
- Cần có KH tổ chức thi tìm hiểu về tư tưởng…HCM định kỳ mỗi tháng 1 lần bằng hình thức thi đố em, thi hùng biện hoặc thi viết và tổ chức thi vào đầu tuần sau giờ chào cờ. Trả lời: chuyển đánh giá làm theo hành tháng cho các tổ chuyên môn theo dõi.
- Mua thêm băng đĩa về BÁC, tài liệu về tấm gương Đạo đức HCM để tuyên truyền trong học sinh và nhân dân. Trả lời: Tài liệu về Bác rất nhiều. Băng đĩa về Bác thiếu (Đúng- sẽ mua); Tuyên truyền trong nhân dân: Không phải trách nhiệm của nhà trường (nhà trường chỉ tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh, nội dung này GVCN, GVBM, đặc biệt giáo viên Văn-sử thực hiện).
- Tiếp tục tổ chức chuyên đề đánh giá kết quả được và chưa làm được để rút kinh nghiệm, nêu gương cá nhân điển hình. Nhất trí với ý kiến này. Ban chỉ đạo sẽ họp và phân công trách nhiệm cụ thể để theo dõi. Tuy nhiên qua đánh giá từng tháng như năm học này người thực hiện tốt, chưa tốt sẽ được công khai, minh bạch.
 Kiến nghị của Tổ Hóa Sinh: Cán bộ và Đảng viên và cán bộ chủ chốt phải gương mẫu trước để cho người khác noi theo. Ý kiến này hoàn toàn đúng: CB chủ chốt gồm có từ tổ phó trở lên, đảng viên cần xem lại hành động của mình.
Bình xét thi đua về CVĐ cần kỹ hơn, tránh chạy đua về số lượng. Đồng ý. Năm học này chỉ thật sự xứng đáng mới khen thưởng.
Kiến nghị của Tổ Toán- Lý: Mua băng đĩa (Đã trả lời); Tạo điều kiện CSVC cho Đạ Nha (Chưa hiểu rõ ở điểm nào về CSVC); Thành lập ban kiểm tra thực hiện nội dung đăng ký (Đồng ý).
Phê bình một số giáo viên thuộc tổ văn – Anh văn trong việc làm thu hoạch về 4 năm thực hiện cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Công tác chuyên môn:
1.1. Hoạt động của tổ chuyên môn và chuyên môn trường:
a) Tổ chuyên môn: Đã tiến hành kiểm tra được 13 lượt giáo viên.
+ Tổ toán: Kiểm tra 5 giáo viên về giáo án (đ/c Kim Loan: Khá, đ/c Thông: Khá; đ/c Lâm; đ/c Tuấn: Khá; đ/c Phượng: Khá), Một số giáo viên soạn nội dung thiếu so với mục tiêu (đ/c Ma Hải toán 6, đ/c Kim Loan lý 6-7) tổ đã yêu cầu soạn lại, giáo viên đã soạn lại tốt; Thao giảng 2 tiết (Chưa cho biết tên và xếp loại cụ thể); Tổ chưa kiểm tra chất lượng giờ dạy. Kiểm tra ra đề của giáo viên (Tuấn, Thông, Ma Hải, Phượng, Loan): Đa số ra đề bám chuẩn KT-KN, còn nhầm lẫn giữa các cấp độ tư duy (đ/c Ma Hải), nhầm lẫn trong ma trận (Tuấn- Ma Hải) đ/c Kim Loan ra đề chưa thật tốt. Kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học; kiểm tra đột xuất giáo án 4 đ/c (Lâm, Thông, Loan, Ma Hải), thực hiện tốt. Hành chính chuyên môn giáo viên thực hiện tốt.
+ Tổ Hóa sinh: Dự giờ 5 đ/c: (Khá: Quang, Lê Hải, Phúc; TB: Liên; Yếu: Thiên) Kiểm tra 4 giáo viên về giáo án, nhìn chung giáo viên trong tổ soạn tốt (Khá: L. Hải; TB Thả, Liên; Yếu: Thiên). Tổ dự giờ thao giảng  có đánh giá- xếp loại 7 tiết (3 tiết Khá: Phúc, Hải, Liên; 2 tiết TB: Thả, Liên; 2 tiết Yếu: Thiên). Tổ kiểm tra 4 giáo viên /5 lần kiểm tra: Khá đ/c L. Hải; Yếu: đ/c Thiên; ĐYC: đ/c Liên-Thả. Kiểm tra chất lượng tiết dạy được 1 lần: Hóa 8B (Cô Liên- TB trở lên 63,5%). Đã cùng với nhà trường bồi dưỡng giáo viên yếu tay nghề (Thầy Thiên) nhưng kết quả không tiến bộ.
Tổ đã kiểm tra lịch báo giảng (100% treo đủ).
+ Tổ Văn- Anh văn:
Tổ đã kiểm tra chất lượng tiết dạy phụ đạo môn Anh 6A 52,3% trên TB.
Kiểm tra giáo án của 5/9 GV (Cô M. Loan: Khá; Hữu: khá; Dung: ĐYC; Hậu: Khá; Vân: ĐYC). Đa số dạy đúng chương trình, khá đảm bảo chuẩn KT-KN. Tuy nhiên vẫn còn: Mục tiêu đề ra còn cao so với chuẩn (Thắm), Phần luyện tập chưa giải quyết hết yêu cầu của chuẩn (Dung); Bài soạn chua có sự nhất quán trong khâu trình bày: Vân; Mục tiêu bài học xác định chưa chính xác (Thầy Hậu) Dự giờ đúng chuyên môn của GV còn ít theo quy định (Sơn, Vân, Thắm)
Tổ đã kiểm tra chất lượng tiết dạy chính khóa môn Văn lớp 9B- Thầy Hữu 69,2% TTB (Thầy Hữu); Môn C.Dân 7A 92% TTB. (Cô Vân). Kiểm tra chất lượng tiết dạy phụ đạo (Hảo- 52,3%TTB). Kiểm tra đột xuất giáo án 1 lần kết hợp với kiểm tra sử dụng Đồ dùng DH (Cô Thắm).
b) Phó HT: Kiểm tra đột xuất giáo án được 4 giáo viên: Cô Vân, Cô Ma Hải: soạn đúng chuẩn KT-KN; Thầy Hữu không soạn theo chuẩn KT-KN đã phải soạn lại; Thầy Thông chưa đảm bảo tính logic của tiết học, đã yêu cầu soạn lại (Cả 2 đ/c Hoàn thành việc soạn lại)
c) Hiệu trưởng: Kiểm tra 3 giáo án, 3 lượt giáo viên, 4 lần. (Thầy Thiên, Cô Phượng, Cô Ma Hải). Nhận xét: đ/c Thiên chưa biết soạn theo chuẩn KT-KN (HT kiểm tra tới lần thứ hai nhưng vẫn phải soạn lại). Bài soạn của Cô Ma Hải nội dung chưa phục vụ cho mục tiêu (Đã yêu cầu dạy lại và soạn lại- GV đã thực hiện tốt yêu cầu). Giáo án đ/c Phượng mục tiêu xác định chung chung theo chuẩn KT –KN chưa ghi cụ thể của bài học. Xếp loại: yếu (Ma Hải; Thiên); Đạt yêu cầu (Phượng).
HT Đã kiểm tra sổ chủ nhiệm, nhận xét chung: Sổ CN sắp xếp chưa đúng yêu cầu. KH chủ nhiệm thiếu các nội dung như: Giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn (Nêu rõ giúp rõ gia đình nào?- Căn cứ vào kế hoạch 35/KH-THCSQO ngày 15/9/2010 về việc kế hoạch tổ chức phong trào Uống nước nhớ nguồn, thiếu nội dung phòng chống bạo lực…Yêu cầu GVCN làm lại và sắp xếp lại theo yêu cầu của thông báo số 20)
2.2. Hoạt động chuyên môn toàn trường:
Tổ chức dự giờ bồi dưỡng giáo viên yếu, phổ biến quy định về chuyên môn; Tổ chức bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực.
Tổ chức khảo sát tay nghề GV trong đó có 1 giáo viên yếu (Thầy Thiên)
Tổ chức khảo sát chất lượng HS. Thi giải toán trên Internet đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên GV toán chưa báo cáo địa chỉ của mình theo KH năm học (Trừ đ/c Thông). Tuyên dương đ/c Thông trong việc giải toán trên Internet.
Các tổ chuyên môn hoàn thành công việc được giao của tổ chuyên môn: Hoàn thành nhiệm vụ.
2.3. Hoạt động tổ văn phòng:
- Công tác tư tưởng, đạo đức, tác phong ở tổ văn phòng có nhiều vấn đề, góp ý kiến không tuân thủ theo văn bản (Việc kiểm điểm làm hư hỏng bàn ghế).
- Thể thức văn bản ở một số bộ phận soạn thảo chưa tốt,  chậm, sai sót quá nhiều. Chưa biết xây dựng kế hoạch… (Thiết bị, Chữ thập đỏ, y tế, thiết bị…) chứng tỏ năng lực rất yếu cần phải tự bồi dưỡng thêm.
- Thực hiện công việc phân công còn chậm trễ, các bộ phận phối hợp chưa thực sự tốt, còn phải đôn đốc nhắc nhở nhiều như: (Thầy Thiên- Lao động; Dời chuyển giấy khen- Tuyền, Lệ, Thao, Phương).
- Tổ đã kiểm tra Thiết bị- Kho (ĐYC); Bảo vệ (02 lần); Thư viện: 01 lần: Chưa khóa chốt sổ, tổ yêu cầu tái kiểm tra nhưng bộ phận thư viện không nộp lại: Ý thức chấp hành chưa cao. Đội thiếu niên (01 lần), đã bổ xung kịp thời
Tổ văn phòng chưa hoàn thành nhiệm vụ.
III. Đối với các đoàn thể (đánh giá của chi bộ)
a) Chi bộ: Đã hoàn thành các văn bản có liên quan tới công tác chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể; Chi bộ đã thống nhất với đề án nhân sự của chi đoàn và đồng ý ngày 10/10/2010 tổ chức đại hội chi đoàn theo đề xuất của bí thư chi đoàn.
Chi bộ đã ra nghị quyết tạm lùi thời hạn kết nạp Đảng của đ/c Thông và tiếp tục theo dõi.
Hoàn thành đánh giá Đảng viên về 4 năm thực hiện CVĐ Học tập… Đề xuất khen thưởng đ/c Đinh Quang Trung.
b)  Hoạt động của công đoàn: vẫn triển khai khá tốt, có sự phối hợp nhịp nhàng với nhà trường. Công đoàn cần theo dõi và đánh giá công tác tự học và làm theo ( theo đăng ký của GV); Hàng tháng công đoàn phải đưa nội dung này vào đánh giá và báo cáo cho chi bộ; Cần làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền; Công tác giáo dục tư tưởng và tuyên truyền phổ biến pháp luật cần tổ chức kiểm điểm đoàn viên vi phạm; Cần chỉ đạo chặt chẽ của ban thanh tra nhân dân theo văn bản số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 về hướng dẫn tổ chức ban thanh tra nhân dân.
c) Chi đoàn:  Đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại Hội. Chi đoàn cần phải có kế hoạch thành lập đội thanh niên xung kích kiểm tra an toàn giao thông theo nghị quyết chi bộ (Xây dựng KH liên tịch giữa trường và chi đoàn). Chi đoàn đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại Hội. Công tác giáo dục tư tưởng và tuyên truyền phổ biến pháp luật của chi đoàn cần tiến hành ngay; Cần tổ chức kiểm điểm đoàn viên vi phạm.
IV. Giáo viên chủ nhiệm và học sinh:
- Xây dựng KH chủ nhiệm sai sót thiếu nhiều (Đã nêu ở phần trên), sắp xếp không đúng quy định.
- Tiết sinh hoạt lớp của GVCN thường xuyên cho về sớm (Vi phạm quy chế chuyên môn).
- Tình hình học sinh đánh nhau vẫn còn xảy ra; học sinh ăn cắp xe đạp GVCN và Tổng phụ trách giải quyết chưa triệt để, chưa báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng. Trong tháng, lớp có vị thứ tốt nhất là lớp 9B sau đó là lớp 9A, Tuyên dương cả Thầy và trò 9B và 9A.
Phê bình: Lớp chủ nhiệm của Cô Xuân học sinh đi quá ít; Phê bình đ/c Phượng và đ/c Thúy Vân, đ/c Phúc về công trình măng non. Phê bình giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 7B; 8B có vị thứ cuối và gần cuối.
Tuyên dương: Lớp 6B của Cô Kim Loan  khá tốt học sinh rất tự giác, vệ sinh sạch sẽ.
V. Đánh giá về công tác Thông tin báo cáo- công tác hành chính:
1. Về thời gian nộp báo cáo: Vẫn còn hiện tượng nộp báo cáo trễ về tổ chuyên môn và nhà trường: Thầy Hữu, Cô M. Loan.
2. Về thể thức trình bày báo cáo:
Giáo viên nộp báo cáo về tổ chuyên môn không có Quốc Hiệu (Dòng Cộng hòa….): đ/c Mộng Loan, đ/c Lâm. Trình bày tốt nhất là đ/c Phương, đ/c Phụng, đ/c Tuyền.
Nhiều giáo viên không chỉnh sửa lại mẫu: Thầy Hậu (Để nguyên cả phần lưu ý của nhà trường trong báo cáo); đ/c Thao.
3. Nội dung trong báo cáo:
- Người viết không hiểu nội dung mình viết (có nội dung báo cáo của GV nhưng vẫn đưa nội dung HS vào); Thiếu trung thực trong báo cáo, báo cáo nội dung nào cũng tốt nhưng thực tế không đúng (Thầy Thiên: Báo cáo rà soát chuyên); đánh giá và xếp loại thiếu căn cứ (Lao động- tự xếp loại hoàn thành trong khi đó không hoàn thành công việc nhà trường giao trong tháng).
- Sai phạm trong dấu câu, câu văn, từ ngữ nhiều gặp ở hầu hết các văn bản của giáo viên. Điển hình: Thầy Thiên; đ/c Thao.
V. Hoạt động của các bộ phận:
a) Thư viện: Đã cập nhật hồ sơ sổ sách; kiện toàn tổ cộng tác viên thư viện nhưng chưa đi vào hoạt động; Đã tổ chức tủ sách lưu động (Theo báo cáo của Thư viện). Đánh giá: Chưa chính xác, nêu là đã tổ chức đọc sách cho học sinh phân hiệu nghe. Chưa đúng thể thức trình bày văn bản.
Thu hút học sinh đến phòng đọc quá ít. Chưa chấp hành yêu cầu của tổ văn phòng. Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp.
Yêu cầu trong tháng 10( ngoài KH tháng): Thư viện kiểm tra lại các tài liệu về tích hợp (Phối hợp với chuyên môn). Lập kế hoạch foto ít nhất 5 bộ để giao cho HT, PHT, lưu tại thư viện để dùng chung; thu hút ít nhất 30% số HS đọc sách tại thư viện. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi GVG cấp trường.
b) Tài vụ: Đã tham mưu xây dựng CSVC, dự kiến chi cuối năm, cấp bổ sung lương cuối năm.
Hoàn thành chức năng của tổ phó tổ văn phòng. Tuy nhiên cần chú ý đôn đốc nhắc nhở tổ viên thực hiện các yêu cầu của nhà trường.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10( ngoài KH tháng): Quyết toán tài chính quý 3; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011; Tham mưu với HT và Phòng TC; Phòng GD về kinh phí thi GVG cấp trường; Xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2011. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi GVG cấp trường. Tổ chức kiểm tra hồ sơ lao động. Hoàn thành danh sách học sinh nghèo năm 2010 nộp về HT trước ngày 13/10/2010 (Kèm theo sổ hộ nghèo để đối chiếu)- Mẫu như mọi năm.
c) Kiểm định: Chưa có báo báo tình hình hoạt động tháng 9; chưa hoàn thành văn bản thu hồi hồ sơ kiểm định theo văn bản 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Bộ. Chưa gửi báo cáo chất lượng 2 MGD cho HT;
Chưa tổ chức ra thông báo bổ sung hồ sơ còn thiếu.
Kết luận: Không thành nhiệm vụ.
Yêu cầu trong tháng 10( ngoài KH tháng): Ra văn bản và thu hồ sơ công chức ở một số GV-CNV; Báo cáo đúng thời gian quy định. Rà soát lại thu hồi hồ sơ minh chứng.
d) Văn thư – CNTT:(đ/c Phương)
- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về PGD và các loại văn bản ban hành trong tháng. Hoàn thành cơ bản các loại văn bản cần ban hành theo quy định (riêng quy định xếp loại công chức- CNV chưa kịp ban hành do chỉ mới có luật chưa có hướng dẫn). Đã xử lý văn bản linh hoạt, năng động khi máy foto hỏng. CNTT đã phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và các HĐ chuyên môn, ngoài giờ…
- Tồn tại: máy foto hỏng nên foto đề kiểm tra chưa kịp thời (nguyên nhân khách quan); Một số đ/c GV sử dụng USB trong các máy không đúng quy định.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ mức độ Tốt.
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Tiếp tục thu hồi văn bản, báo cáo đúng quy định; chú ý tác phong làm việc (Ăn mặc); bảng hiệu công chức nơi làm việc.
Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi GVG cấp trường.
e) Lao động (đ/c Thiên)
- Đã tổ chức lao động xây dựng cảnh quan.
Tồn tại: Chưa hoàn thành công việc được giao; Xây dựng KH lao động còn chung chung nên không thể đánh giá người quản lý lao động hoàn thành hay chưa hoàn thành công việc (dễ dẫn đến thắc mắc của giáo viên); Có biểu hiện lãng phí trong sắp xếp lao động.
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Tổ chức lao động trong tuần 1 tháng 10, nhiệm vụ: Trồng cây, dọn cỏ gốc cây đã trồng, rào cây đã trồng, xạc cỏ quanh phòng học, phòng công vụ, làm 2 hố rác.
f) Đội thiếu niên: ( đ/c Lệ)
Đã và đang hoàn chỉnh phòng truyền thống, đã chấn chỉnh tốt nề nếp của học sinh. Đã tổ chức đại hội chi đội, liên đội khá thành công.
Tồn tại: Đại hội liên đội làm hư hỏng bàn ghế văn phòng.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Tiếp tục duy trì sĩ số, chương trình phát thanh măng non, chú trọng đến chống bạo lực học đường, an toàn giao thông.
g) Bảo vệ: ( đ/c Thao)
Tồn tại: Văn bản sai sót quá nhiều, quản lý tài sản chưa tốt, quản lý an ninh trong trường không đảm bảo (học sinh đi học thêm quá ồn ào).
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Khắc phục ngay bàn ghế bị hư hỏng, kiểm tra lại ghế chào cờ của học sinh và phòng học. Quản lý tốt an ninh trong cơ quan. Chăm sóc cây cảnh và cây đã trồng.
h) Thiết bị-kho: (đ/c Liên – Thiên) Đã tiến hành cho mượn thiết bị đồ dùng dạy học.
Tồn tại: Phòng Hóa- Sinh thường xuyên không mở cửa (mùi hôi hóa chất); Xây dựng KH qua loa, hời hợt, không đúng thể thức trình bày văn bản.
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Sắp xếp lại kho lưu trữ và kho thiết bị (Phối hợp với đ/c Thao); Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách. Chuẩn bị tốt mọi đồ dùng cho hội thi GVG.
k) Y tế- Chữ thập đỏ: (đ/c Thao)
Đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe của học sinh.
Tồn tại: Soạn thảo văn bản quá yếu; sai sót quá nhiều; Còn thực hiện sự chỉ đạo của trạm ý tế xã (Đúng ra chỉ phối hợp); Chưa báo cáo số liệu học sinh đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn với Hiệu trưởng; Chưa lập danh sách học sinh theo các biểu mẫu của bảo hiểm y tế. Chưa xây dựng kế hoạch huy động ủng hộ.
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Hoàn thành các nội dung nêu trên.
VI. Một số kiến nghị của giáo viên: (Nội dung kiến nghị của CB-GV-CNV liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận đó có trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo và nội dung trả lời của Hiệu trưởng)
- Kỷ luật nghiêm với bạo lực học đường (đ/c Sơn):
Chỉ đạo như sau: GVCN lập DS học sinh đánh nhau, giáo viên đánh học sinh (Chuyên môn). Hướng xử lý sẽ thông báo trong họp hội đồng tháng 11.
Riêng vi phạm an toàn giao thông (đ/c Sơn, đ/c Hữu): TPT lập danh scahs học sinh vi phạm an toàn giao thông để thông báo về phụ huynh (GVCN thông báo trước, nhà trường thông báo sau)
- Mua thêm đồ dùng cho môn toán do đồ dùng bị hỏng  (Cô Ma Hải): Bộ phận thiết bị lập kế hoạch và báo cáo cho HT.
- GVCN nên dự giờ GVBM để biết học sinh chuẩn bị bài (Thầy Hữu): nhà trường đã chỉ đạo, nay chỉ đạo thêm: GVCN dự ngay các môn mà GVBM hay cho loại B trở xuống (Mỗi GVCN 1 tiết).
- Giới thiệu biện pháp hay giúp GVCN quản lý HS Đạ Nha (đ/c Xuân): nhà trường kêu gọi toàn bộ GV-CNV;
- Máy catsette, băng đĩa học Anh văn (Cô Thắm): băng đĩa đã mua, nhà trường hướng dẫn gài máy vi tính để GV dạy. Riêng máy  catsette sẽ mua sau (Cuối năm ngân sách).
- Nhà trường ghi giấy GT hoặc liên hệ trước để GV dự giờ đúng chuyên môn ở trường bạn (đ/c Phúc): Việc này của GV. Hãy học tập đ/c Hậu.
- CM trường, tổ khối cần thay đổi nội dung họp chuyên môn bằng hình thức dự giờ, góp ý… để rút kinh nghiệm (Phúc): đúng theo chỉ đạo của trường. YC các bộ phận và tổ CM thực hiện.
- Nối mạng vào phòng tin học để GV thuận tiện trong dạy CNTT(Lê Hải): Chưa thực hiện được do ưu tiên nhiều nội dung quan trọng hơn.
- May đồng phục cho hai bảo vệ ( đ/c Thao): Sẽ thực hiện, Xem lại văn bản, nếu may thì kinh phí ở đâu?(đ/c Tuyền).
- Củng cố trang thiết bị phân hiệu (đ/c Thiên): nói và làm sai theo sự thống nhất trong hội nghị tháng 9.
- Mong sự quan tâm đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ (đ/c thiên): kiến nghị nhưng không thấy trường đóng góp, giúp đỡ đ/c như thế nào? Vấn đề quan trọng nhất là sự tiếp thu và phấn đấu của đ/c Thiên.
- Mua bóng điện khu vực ngoài trường (03 bóng- đ/c Phương): đồng ý; Mua màn hình vi tính loại tốt giúp cho bộ phận văn thư (đồng ý); mua kìm bấm và đầu nối cạc mạng (đồng ý).
- đ/c Lệ: Làm 1 khẩu hiệu về chấp hành ATGT đặt ở cổng trường (đồng ý).
Yêu cầu các bộ phận và các cá nhân còn tồn tại nêu trên tự xem xét và rút kinh nghiệm cho tháng tới, những công việc chưa hoàn thành các bộ phận, tổ chuyên môn và CB-GV-CNV thực hiện trong tháng 9./.
       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Lưu hành nội bộ;
- Lưu: VT.

------------------------
BÁO CÁO NỘI BỘ THÁNG 9/2010    PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
Số:     73  /BC-THCSQO                            Quốc Oai, ngày   15   tháng    10    năm 2010

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/ 2010

1. Chính trị tư tưởng, tổ chức, tác phong:
- An ninh chính trị đảm bảo.
- Đa số chấp hành tốt kế hoạch của nhà trường, không có hiện tượng CB-CC vi phạm an toàn giao thông; vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Hoàn thành sắp xếp nhân sự, phân công chuyên môn; Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề bất cập về nhân sự: Phụ trách VTM; Giáo viên yếu tay nghề vẫn để đi dạy.
- Hoàn thành các Đại hội đầu năm;  Riêng ĐH chi đoàn theo sự chỉ đạo của chi bộ.
- Đa số chấp hành tốt phân công, điều động của nhà trường; Hoàn thành đêm trung thu.  Đã hoàn thành đánh giá 4 năm thực hiện CVĐ học tập….
- Phát ngôn của CNV vẫn còn quan cách, trịnh thượng, một số chấp hành chỉ đạo của Hiệu trưởng chưa nghiêm (Chậm trễ).
Tồn tại:
Vẫn còn một vài biểu hiện xấu trong phát ngôn gây mất đoàn kết nội bộ.
Một số giáo viên trong phân hiệu chưa thực hiện tốt giờ chào cờ (có giáo viên chủ nhiệm không ra chào cờ nhiều lần) chứng tỏ ý thức chấp hành, chính trị tư tưởng chưa tốt, gây phản cảm cho học sinh.
Nhiều CB-GV thờ ơ với việc học sinh vi phạm (HS tụ tập ở cổng trường, GV đi qua không nhắc nhở).
* Đánh giá về làm thu hoạch thực hiện CVĐ:
Tổ Văn- Anh văn làm chưa đầy ½ mặt giấy trừ đ/c Sơn, Hậu, Dung. Yêu cầu tổ Văn- Anh văn viết lại, đánh giá lại. Tổ Toán Lý: Ma Hải, Phượng. Làm thu hoạch tốt nhất là tổ Hóa- Sinh. Tổ VP có 2 đ/c phải làm lại, sau khi đã góp ý của tổ, CNV đã làm lại đã khá tốt.
Một số CB-CC lợi dụng tổng kết 4 năm để đòi hỏi không phù hợp với thực hiện CVĐ. Một số kiến nghị khác của các tổ:
- Cần có KH tổ chức thi tìm hiểu về tư tưởng…HCM định kỳ mỗi tháng 1 lần bằng hình thức thi đố em, thi hùng biện hoặc thi viết và tổ chức thi vào đầu tuần sau giờ chào cờ. Trả lời: chuyển đánh giá làm theo hành tháng cho các tổ chuyên môn theo dõi.
- Mua thêm băng đĩa về BÁC, tài liệu về tấm gương Đạo đức HCM để tuyên truyền trong học sinh và nhân dân. Trả lời: Tài liệu về Bác rất nhiều. Băng đĩa về Bác thiếu (Đúng- sẽ mua); Tuyên truyền trong nhân dân: Không phải trách nhiệm của nhà trường (nhà trường chỉ tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh, nội dung này GVCN, GVBM, đặc biệt giáo viên Văn-sử thực hiện).
- Tiếp tục tổ chức chuyên đề đánh giá kết quả được và chưa làm được để rút kinh nghiệm, nêu gương cá nhân điển hình. Nhất trí với ý kiến này. Ban chỉ đạo sẽ họp và phân công trách nhiệm cụ thể để theo dõi. Tuy nhiên qua đánh giá từng tháng như năm học này người thực hiện tốt, chưa tốt sẽ được công khai, minh bạch.
 Kiến nghị của Tổ Hóa Sinh: Cán bộ và Đảng viên và cán bộ chủ chốt phải gương mẫu trước để cho người khác noi theo. Ý kiến này hoàn toàn đúng: CB chủ chốt gồm có từ tổ phó trở lên, đảng viên cần xem lại hành động của mình.
Bình xét thi đua về CVĐ cần kỹ hơn, tránh chạy đua về số lượng. Đồng ý. Năm học này chỉ thật sự xứng đáng mới khen thưởng.
Kiến nghị của Tổ Toán- Lý: Mua băng đĩa (Đã trả lời); Tạo điều kiện CSVC cho Đạ Nha (Chưa hiểu rõ ở điểm nào về CSVC); Thành lập ban kiểm tra thực hiện nội dung đăng ký (Đồng ý).
Phê bình một số giáo viên thuộc tổ văn – Anh văn trong việc làm thu hoạch về 4 năm thực hiện cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Công tác chuyên môn:
1.1. Hoạt động của tổ chuyên môn và chuyên môn trường:
a) Tổ chuyên môn: Đã tiến hành kiểm tra được 13 lượt giáo viên.
+ Tổ toán: Kiểm tra 5 giáo viên về giáo án (đ/c Kim Loan: Khá, đ/c Thông: Khá; đ/c Lâm; đ/c Tuấn: Khá; đ/c Phượng: Khá), Một số giáo viên soạn nội dung thiếu so với mục tiêu (đ/c Ma Hải toán 6, đ/c Kim Loan lý 6-7) tổ đã yêu cầu soạn lại, giáo viên đã soạn lại tốt; Thao giảng 2 tiết (Chưa cho biết tên và xếp loại cụ thể); Tổ chưa kiểm tra chất lượng giờ dạy. Kiểm tra ra đề của giáo viên (Tuấn, Thông, Ma Hải, Phượng, Loan): Đa số ra đề bám chuẩn KT-KN, còn nhầm lẫn giữa các cấp độ tư duy (đ/c Ma Hải), nhầm lẫn trong ma trận (Tuấn- Ma Hải) đ/c Kim Loan ra đề chưa thật tốt. Kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học; kiểm tra đột xuất giáo án 4 đ/c (Lâm, Thông, Loan, Ma Hải), thực hiện tốt. Hành chính chuyên môn giáo viên thực hiện tốt.
+ Tổ Hóa sinh: Dự giờ 5 đ/c: (Khá: Quang, Lê Hải, Phúc; TB: Liên; Yếu: Thiên) Kiểm tra 4 giáo viên về giáo án, nhìn chung giáo viên trong tổ soạn tốt (Khá: L. Hải; TB Thả, Liên; Yếu: Thiên). Tổ dự giờ thao giảng  có đánh giá- xếp loại 7 tiết (3 tiết Khá: Phúc, Hải, Liên; 2 tiết TB: Thả, Liên; 2 tiết Yếu: Thiên). Tổ kiểm tra 4 giáo viên /5 lần kiểm tra: Khá đ/c L. Hải; Yếu: đ/c Thiên; ĐYC: đ/c Liên-Thả. Kiểm tra chất lượng tiết dạy được 1 lần: Hóa 8B (Cô Liên- TB trở lên 63,5%). Đã cùng với nhà trường bồi dưỡng giáo viên yếu tay nghề (Thầy Thiên) nhưng kết quả không tiến bộ.
Tổ đã kiểm tra lịch báo giảng (100% treo đủ).
+ Tổ Văn- Anh văn:
Tổ đã kiểm tra chất lượng tiết dạy phụ đạo môn Anh 6A 52,3% trên TB.
Kiểm tra giáo án của 5/9 GV (Cô M. Loan: Khá; Hữu: khá; Dung: ĐYC; Hậu: Khá; Vân: ĐYC). Đa số dạy đúng chương trình, khá đảm bảo chuẩn KT-KN. Tuy nhiên vẫn còn: Mục tiêu đề ra còn cao so với chuẩn (Thắm), Phần luyện tập chưa giải quyết hết yêu cầu của chuẩn (Dung); Bài soạn chua có sự nhất quán trong khâu trình bày: Vân; Mục tiêu bài học xác định chưa chính xác (Thầy Hậu) Dự giờ đúng chuyên môn của GV còn ít theo quy định (Sơn, Vân, Thắm)
Tổ đã kiểm tra chất lượng tiết dạy chính khóa môn Văn lớp 9B- Thầy Hữu 69,2% TTB (Thầy Hữu); Môn C.Dân 7A 92% TTB. (Cô Vân). Kiểm tra chất lượng tiết dạy phụ đạo (Hảo- 52,3%TTB). Kiểm tra đột xuất giáo án 1 lần kết hợp với kiểm tra sử dụng Đồ dùng DH (Cô Thắm).
b) Phó HT: Kiểm tra đột xuất giáo án được 4 giáo viên: Cô Vân, Cô Ma Hải: soạn đúng chuẩn KT-KN; Thầy Hữu không soạn theo chuẩn KT-KN đã phải soạn lại; Thầy Thông chưa đảm bảo tính logic của tiết học, đã yêu cầu soạn lại (Cả 2 đ/c Hoàn thành việc soạn lại)
c) Hiệu trưởng: Kiểm tra 3 giáo án, 3 lượt giáo viên, 4 lần. (Thầy Thiên, Cô Phượng, Cô Ma Hải). Nhận xét: đ/c Thiên chưa biết soạn theo chuẩn KT-KN (HT kiểm tra tới lần thứ hai nhưng vẫn phải soạn lại). Bài soạn của Cô Ma Hải nội dung chưa phục vụ cho mục tiêu (Đã yêu cầu dạy lại và soạn lại- GV đã thực hiện tốt yêu cầu). Giáo án đ/c Phượng mục tiêu xác định chung chung theo chuẩn KT –KN chưa ghi cụ thể của bài học. Xếp loại: yếu (Ma Hải; Thiên); Đạt yêu cầu (Phượng).
HT Đã kiểm tra sổ chủ nhiệm, nhận xét chung: Sổ CN sắp xếp chưa đúng yêu cầu. KH chủ nhiệm thiếu các nội dung như: Giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn (Nêu rõ giúp rõ gia đình nào?- Căn cứ vào kế hoạch 35/KH-THCSQO ngày 15/9/2010 về việc kế hoạch tổ chức phong trào Uống nước nhớ nguồn, thiếu nội dung phòng chống bạo lực…Yêu cầu GVCN làm lại và sắp xếp lại theo yêu cầu của thông báo số 20)
2.2. Hoạt động chuyên môn toàn trường:
Tổ chức dự giờ bồi dưỡng giáo viên yếu, phổ biến quy định về chuyên môn; Tổ chức bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực.
Tổ chức khảo sát tay nghề GV trong đó có 1 giáo viên yếu (Thầy Thiên)
Tổ chức khảo sát chất lượng HS. Thi giải toán trên Internet đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên GV toán chưa báo cáo địa chỉ của mình theo KH năm học (Trừ đ/c Thông). Tuyên dương đ/c Thông trong việc giải toán trên Internet.
Các tổ chuyên môn hoàn thành công việc được giao của tổ chuyên môn: Hoàn thành nhiệm vụ.
2.3. Hoạt động tổ văn phòng:
- Công tác tư tưởng, đạo đức, tác phong ở tổ văn phòng có nhiều vấn đề, góp ý kiến không tuân thủ theo văn bản (Việc kiểm điểm làm hư hỏng bàn ghế).
- Thể thức văn bản ở một số bộ phận soạn thảo chưa tốt,  chậm, sai sót quá nhiều. Chưa biết xây dựng kế hoạch… (Thiết bị, Chữ thập đỏ, y tế, thiết bị…) chứng tỏ năng lực rất yếu cần phải tự bồi dưỡng thêm.
- Thực hiện công việc phân công còn chậm trễ, các bộ phận phối hợp chưa thực sự tốt, còn phải đôn đốc nhắc nhở nhiều như: (Thầy Thiên- Lao động; Dời chuyển giấy khen- Tuyền, Lệ, Thao, Phương).
- Tổ đã kiểm tra Thiết bị- Kho (ĐYC); Bảo vệ (02 lần); Thư viện: 01 lần: Chưa khóa chốt sổ, tổ yêu cầu tái kiểm tra nhưng bộ phận thư viện không nộp lại: Ý thức chấp hành chưa cao. Đội thiếu niên (01 lần), đã bổ xung kịp thời
Tổ văn phòng chưa hoàn thành nhiệm vụ.
III. Đối với các đoàn thể (đánh giá của chi bộ)
a) Chi bộ: Đã hoàn thành các văn bản có liên quan tới công tác chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể; Chi bộ đã thống nhất với đề án nhân sự của chi đoàn và đồng ý ngày 10/10/2010 tổ chức đại hội chi đoàn theo đề xuất của bí thư chi đoàn.
Chi bộ đã ra nghị quyết tạm lùi thời hạn kết nạp Đảng của đ/c Thông và tiếp tục theo dõi.
Hoàn thành đánh giá Đảng viên về 4 năm thực hiện CVĐ Học tập… Đề xuất khen thưởng đ/c Đinh Quang Trung.
b)  Hoạt động của công đoàn: vẫn triển khai khá tốt, có sự phối hợp nhịp nhàng với nhà trường. Công đoàn cần theo dõi và đánh giá công tác tự học và làm theo ( theo đăng ký của GV); Hàng tháng công đoàn phải đưa nội dung này vào đánh giá và báo cáo cho chi bộ; Cần làm tốt hơn công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền; Công tác giáo dục tư tưởng và tuyên truyền phổ biến pháp luật cần tổ chức kiểm điểm đoàn viên vi phạm; Cần chỉ đạo chặt chẽ của ban thanh tra nhân dân theo văn bản số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 về hướng dẫn tổ chức ban thanh tra nhân dân.
c) Chi đoàn:  Đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại Hội. Chi đoàn cần phải có kế hoạch thành lập đội thanh niên xung kích kiểm tra an toàn giao thông theo nghị quyết chi bộ (Xây dựng KH liên tịch giữa trường và chi đoàn). Chi đoàn đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại Hội. Công tác giáo dục tư tưởng và tuyên truyền phổ biến pháp luật của chi đoàn cần tiến hành ngay; Cần tổ chức kiểm điểm đoàn viên vi phạm.
IV. Giáo viên chủ nhiệm và học sinh:
- Xây dựng KH chủ nhiệm sai sót thiếu nhiều (Đã nêu ở phần trên), sắp xếp không đúng quy định.
- Tiết sinh hoạt lớp của GVCN thường xuyên cho về sớm (Vi phạm quy chế chuyên môn).
- Tình hình học sinh đánh nhau vẫn còn xảy ra; học sinh ăn cắp xe đạp GVCN và Tổng phụ trách giải quyết chưa triệt để, chưa báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng. Trong tháng, lớp có vị thứ tốt nhất là lớp 9B sau đó là lớp 9A, Tuyên dương cả Thầy và trò 9B và 9A.
Phê bình: Lớp chủ nhiệm của Cô Xuân học sinh đi quá ít; Phê bình đ/c Phượng và đ/c Thúy Vân, đ/c Phúc về công trình măng non. Phê bình giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 7B; 8B có vị thứ cuối và gần cuối.
Tuyên dương: Lớp 6B của Cô Kim Loan  khá tốt học sinh rất tự giác, vệ sinh sạch sẽ.
V. Đánh giá về công tác Thông tin báo cáo- công tác hành chính:
1. Về thời gian nộp báo cáo: Vẫn còn hiện tượng nộp báo cáo trễ về tổ chuyên môn và nhà trường: Thầy Hữu, Cô M. Loan.
2. Về thể thức trình bày báo cáo:
Giáo viên nộp báo cáo về tổ chuyên môn không có Quốc Hiệu (Dòng Cộng hòa….): đ/c Mộng Loan, đ/c Lâm. Trình bày tốt nhất là đ/c Phương, đ/c Phụng, đ/c Tuyền.
Nhiều giáo viên không chỉnh sửa lại mẫu: Thầy Hậu (Để nguyên cả phần lưu ý của nhà trường trong báo cáo); đ/c Thao.
3. Nội dung trong báo cáo:
- Người viết không hiểu nội dung mình viết (có nội dung báo cáo của GV nhưng vẫn đưa nội dung HS vào); Thiếu trung thực trong báo cáo, báo cáo nội dung nào cũng tốt nhưng thực tế không đúng (Thầy Thiên: Báo cáo rà soát chuyên); đánh giá và xếp loại thiếu căn cứ (Lao động- tự xếp loại hoàn thành trong khi đó không hoàn thành công việc nhà trường giao trong tháng).
- Sai phạm trong dấu câu, câu văn, từ ngữ nhiều gặp ở hầu hết các văn bản của giáo viên. Điển hình: Thầy Thiên; đ/c Thao.
V. Hoạt động của các bộ phận:
a) Thư viện: Đã cập nhật hồ sơ sổ sách; kiện toàn tổ cộng tác viên thư viện nhưng chưa đi vào hoạt động; Đã tổ chức tủ sách lưu động (Theo báo cáo của Thư viện). Đánh giá: Chưa chính xác, nêu là đã tổ chức đọc sách cho học sinh phân hiệu nghe. Chưa đúng thể thức trình bày văn bản.
Thu hút học sinh đến phòng đọc quá ít. Chưa chấp hành yêu cầu của tổ văn phòng. Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp.
Yêu cầu trong tháng 10( ngoài KH tháng): Thư viện kiểm tra lại các tài liệu về tích hợp (Phối hợp với chuyên môn). Lập kế hoạch foto ít nhất 5 bộ để giao cho HT, PHT, lưu tại thư viện để dùng chung; thu hút ít nhất 30% số HS đọc sách tại thư viện. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi GVG cấp trường.
b) Tài vụ: Đã tham mưu xây dựng CSVC, dự kiến chi cuối năm, cấp bổ sung lương cuối năm.
Hoàn thành chức năng của tổ phó tổ văn phòng. Tuy nhiên cần chú ý đôn đốc nhắc nhở tổ viên thực hiện các yêu cầu của nhà trường.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10( ngoài KH tháng): Quyết toán tài chính quý 3; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011; Tham mưu với HT và Phòng TC; Phòng GD về kinh phí thi GVG cấp trường; Xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2011. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi GVG cấp trường. Tổ chức kiểm tra hồ sơ lao động. Hoàn thành danh sách học sinh nghèo năm 2010 nộp về HT trước ngày 13/10/2010 (Kèm theo sổ hộ nghèo để đối chiếu)- Mẫu như mọi năm.
c) Kiểm định: Chưa có báo báo tình hình hoạt động tháng 9; chưa hoàn thành văn bản thu hồi hồ sơ kiểm định theo văn bản 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 của Bộ. Chưa gửi báo cáo chất lượng 2 MGD cho HT;
Chưa tổ chức ra thông báo bổ sung hồ sơ còn thiếu.
Kết luận: Không thành nhiệm vụ.
Yêu cầu trong tháng 10( ngoài KH tháng): Ra văn bản và thu hồ sơ công chức ở một số GV-CNV; Báo cáo đúng thời gian quy định. Rà soát lại thu hồi hồ sơ minh chứng.
d) Văn thư – CNTT:(đ/c Phương)
- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về PGD và các loại văn bản ban hành trong tháng. Hoàn thành cơ bản các loại văn bản cần ban hành theo quy định (riêng quy định xếp loại công chức- CNV chưa kịp ban hành do chỉ mới có luật chưa có hướng dẫn). Đã xử lý văn bản linh hoạt, năng động khi máy foto hỏng. CNTT đã phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và các HĐ chuyên môn, ngoài giờ…
- Tồn tại: máy foto hỏng nên foto đề kiểm tra chưa kịp thời (nguyên nhân khách quan); Một số đ/c GV sử dụng USB trong các máy không đúng quy định.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ mức độ Tốt.
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Tiếp tục thu hồi văn bản, báo cáo đúng quy định; chú ý tác phong làm việc (Ăn mặc); bảng hiệu công chức nơi làm việc.
Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi GVG cấp trường.
e) Lao động (đ/c Thiên)
- Đã tổ chức lao động xây dựng cảnh quan.
Tồn tại: Chưa hoàn thành công việc được giao; Xây dựng KH lao động còn chung chung nên không thể đánh giá người quản lý lao động hoàn thành hay chưa hoàn thành công việc (dễ dẫn đến thắc mắc của giáo viên); Có biểu hiện lãng phí trong sắp xếp lao động.
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Tổ chức lao động trong tuần 1 tháng 10, nhiệm vụ: Trồng cây, dọn cỏ gốc cây đã trồng, rào cây đã trồng, xạc cỏ quanh phòng học, phòng công vụ, làm 2 hố rác.
f) Đội thiếu niên: ( đ/c Lệ)
Đã và đang hoàn chỉnh phòng truyền thống, đã chấn chỉnh tốt nề nếp của học sinh. Đã tổ chức đại hội chi đội, liên đội khá thành công.
Tồn tại: Đại hội liên đội làm hư hỏng bàn ghế văn phòng.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Tiếp tục duy trì sĩ số, chương trình phát thanh măng non, chú trọng đến chống bạo lực học đường, an toàn giao thông.
g) Bảo vệ: ( đ/c Thao)
Tồn tại: Văn bản sai sót quá nhiều, quản lý tài sản chưa tốt, quản lý an ninh trong trường không đảm bảo (học sinh đi học thêm quá ồn ào).
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Khắc phục ngay bàn ghế bị hư hỏng, kiểm tra lại ghế chào cờ của học sinh và phòng học. Quản lý tốt an ninh trong cơ quan. Chăm sóc cây cảnh và cây đã trồng.
h) Thiết bị-kho: (đ/c Liên – Thiên) Đã tiến hành cho mượn thiết bị đồ dùng dạy học.
Tồn tại: Phòng Hóa- Sinh thường xuyên không mở cửa (mùi hôi hóa chất); Xây dựng KH qua loa, hời hợt, không đúng thể thức trình bày văn bản.
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Sắp xếp lại kho lưu trữ và kho thiết bị (Phối hợp với đ/c Thao); Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách. Chuẩn bị tốt mọi đồ dùng cho hội thi GVG.
k) Y tế- Chữ thập đỏ: (đ/c Thao)
Đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe của học sinh.
Tồn tại: Soạn thảo văn bản quá yếu; sai sót quá nhiều; Còn thực hiện sự chỉ đạo của trạm ý tế xã (Đúng ra chỉ phối hợp); Chưa báo cáo số liệu học sinh đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn với Hiệu trưởng; Chưa lập danh sách học sinh theo các biểu mẫu của bảo hiểm y tế. Chưa xây dựng kế hoạch huy động ủng hộ.
Kết luận: Chưa thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng 10 ( ngoài KH tháng): Hoàn thành các nội dung nêu trên.
VI. Một số kiến nghị của giáo viên: (Nội dung kiến nghị của CB-GV-CNV liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận đó có trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo và nội dung trả lời của Hiệu trưởng)
- Kỷ luật nghiêm với bạo lực học đường (đ/c Sơn):
Chỉ đạo như sau: GVCN lập DS học sinh đánh nhau, giáo viên đánh học sinh (Chuyên môn). Hướng xử lý sẽ thông báo trong họp hội đồng tháng 11.
Riêng vi phạm an toàn giao thông (đ/c Sơn, đ/c Hữu): TPT lập danh scahs học sinh vi phạm an toàn giao thông để thông báo về phụ huynh (GVCN thông báo trước, nhà trường thông báo sau)
- Mua thêm đồ dùng cho môn toán do đồ dùng bị hỏng  (Cô Ma Hải): Bộ phận thiết bị lập kế hoạch và báo cáo cho HT.
- GVCN nên dự giờ GVBM để biết học sinh chuẩn bị bài (Thầy Hữu): nhà trường đã chỉ đạo, nay chỉ đạo thêm: GVCN dự ngay các môn mà GVBM hay cho loại B trở xuống (Mỗi GVCN 1 tiết).
- Giới thiệu biện pháp hay giúp GVCN quản lý HS Đạ Nha (đ/c Xuân): nhà trường kêu gọi toàn bộ GV-CNV;
- Máy catsette, băng đĩa học Anh văn (Cô Thắm): băng đĩa đã mua, nhà trường hướng dẫn gài máy vi tính để GV dạy. Riêng máy  catsette sẽ mua sau (Cuối năm ngân sách).
- Nhà trường ghi giấy GT hoặc liên hệ trước để GV dự giờ đúng chuyên môn ở trường bạn (đ/c Phúc): Việc này của GV. Hãy học tập đ/c Hậu.
- CM trường, tổ khối cần thay đổi nội dung họp chuyên môn bằng hình thức dự giờ, góp ý… để rút kinh nghiệm (Phúc): đúng theo chỉ đạo của trường. YC các bộ phận và tổ CM thực hiện.
- Nối mạng vào phòng tin học để GV thuận tiện trong dạy CNTT(Lê Hải): Chưa thực hiện được do ưu tiên nhiều nội dung quan trọng hơn.
- May đồng phục cho hai bảo vệ ( đ/c Thao): Sẽ thực hiện, Xem lại văn bản, nếu may thì kinh phí ở đâu?(đ/c Tuyền).
- Củng cố trang thiết bị phân hiệu (đ/c Thiên): nói và làm sai theo sự thống nhất trong hội nghị tháng 9.
- Mong sự quan tâm đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ (đ/c thiên): kiến nghị nhưng không thấy trường đóng góp, giúp đỡ đ/c như thế nào? Vấn đề quan trọng nhất là sự tiếp thu và phấn đấu của đ/c Thiên.
- Mua bóng điện khu vực ngoài trường (03 bóng- đ/c Phương): đồng ý; Mua màn hình vi tính loại tốt giúp cho bộ phận văn thư (đồng ý); mua kìm bấm và đầu nối cạc mạng (đồng ý).
- đ/c Lệ: Làm 1 khẩu hiệu về chấp hành ATGT đặt ở cổng trường (đồng ý).
Yêu cầu các bộ phận và các cá nhân còn tồn tại nêu trên tự xem xét và rút kinh nghiệm cho tháng tới, những công việc chưa hoàn thành các bộ phận, tổ chuyên môn và CB-GV-CNV thực hiện trong tháng 9./.
       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Lưu hành nội bộ;
- Lưu: VT.

------------------------------  PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
 
Số:    75   /BC-THCSQO                            Quốc Oai, ngày  30    tháng    10   năm 2010

ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

I. Chính trị tư tưởng, tổ chức, tác phong:
1. Về  An ninh chính trị, thực hiện pháp luật: Khá đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự trong cơ quan.
- Đa số chấp hành tốt kế hoạch của nhà trường, không có hiện tượng CB-CC vi phạm an toàn giao thông; vi phạm đạo đức nhà giáo.
2. Về chấp hành phân công, thực hiện kế hoạch:
- Một số CB-GV –CNV được phân công nhiệm vụ nhưng chưa thực hiện tốt (đ/c Phúc - Trang trí hội nghị).
- Việc thực hiện KH tháng 10 của CB-CC khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn chậm trễ ở một số GV-CNV.
2. Công tác chuyên môn:
1.1. Hoạt động của tổ chuyên môn và chuyên môn trường:
a) Tổ chuyên môn: Đã tiến hành kiểm tra được 13 lượt giáo viên.
+ Tổ Toán- Lý:
Soạn bài không đủ nội dung (đ/c Ma Hải, Tuấn) đã soạn lại. Việc ra đề kiểm tra vẫn sai sót lớn như Cô Ma Hải (Biểu điểm kiểm tra 15 phút, thang điểm 12). Thao giảng 2 tiết: đ/c Tuấn- Khá; đ/c Ma Hải- Đạt yêu cầu. Toàn tổ dự 14 tiết. Tổ kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học được 4 đ/c.
Chưa kiểm tra chất lượng tiết dạy theo quy định (Kiểm tra 50% số GV trong tổ)
Tổ Toán-Lý không hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra.
+ Tổ Hóa sinh:
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được 2 người/2 lần: Soạn bài 01 tiết khá, 01 TB (đ/c Thiên)
- Dự giờ của tổ chuyên môn được 2 đ/c: 01 TB (Thả); 01 Yếu (đ/c Thiên). Thao giảng 01 tiết (đ/c Thả) đạt YC. Giáo viên trong tổ dự giờ được 19 tiết, đúng chuyên môn 4 tiết.
- Kiểm tra chất lượng tiết dạy 01 lần (Tỉ lệ 1/6= 26,7% không đúng theo KH của nhà trường (Kiểm tra 50%) Kiểm tra chất lượng tiết dạy đ/c Thả - địa 7B đạt TTB 8/28, tỉ lệ 28,6%. Quá thấp về chất lượng, tổ chưa thực hiện đúng quy định của trường: yêu cầu dạy lại. Kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học (đột xuất) chưa kiểm tra. Tổ Hóa Sinh rất chủ động trong công việc. Không trông cờ, ỷ lại vào KH trường.
Tổ Hóa Sinh không hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra.
+ Tổ Văn- Anh văn:
Thực hiện chương trình vẫn còn chậm ở một số GV, đặc biệt Cô Vân 3 tiết.
Thao giảng được 1 tiết (chưa xếp loại). Tích cự dự giờ đúng chuyên môn, giao lưu học hỏi với các trường bạn (Thầy Hậu).
Kiểm tra được 3/10 giáo viên về chất lượng tiết dạy (chiếm 0,33%, chưa hoàn thành KH tháng của trường): Thầy Sơn – Khá; Cô Xuân- Khá; Cô Thắm- Khá. Kiểm tra chất lượng tiết dạy 3 tiết: Môn Văn- Cô Xuân: TTB 66,6%; Anh Văn (Cô Thắm: TTB 60,8%); Công dân (Cô Vân: TTB 66,6%).
Kiểm tra  đột xuất sử dụng đồ dùng dạy học được 1 giáo viên: Thầy Sơn, Xếp loại Tốt.
Tổ Văn Anh văn không hoàn thành nhiệm vụ của trường đề ra.
d) Hiệu trưởng: Kiểm tra 2 giáo án, 2 lượt giáo viên: Thầy Hậu, Cô Mộng Loan. Nhìn chung giáo viên bám sát chuẩn KT-KN. Chú ý khâu trình bày chưa nhất quán ở giáo án công nghệ (đ/c Hậu) ở một số tiết.
HT Đã kiểm tra xếp loại sổ chủ nhiệm. Hầu hết thực hiện các yêu cầu đề ra nhưng vẫn thiếu nhiều nội dung như chưa có danh sách theo dõi xóa yếu cảu lớp chủ nhiệm; Một số đ/c trình bày chưa tốt (Không có bìa phụ, bìa chính như đ/c Kim Loan, đ/c Xuân); Hầu hết chưa chốt số liệu trong danh sách theo dõi xóa yếu (trừ đ/c Thông).
2.2. Hoạt động chuyên môn toàn trường:
a) Các hoạt động: Ôn tập trái buổi đúng giờ giấc. Đã kiểm tra giáo viên yếu về giáo án; Dự giờ đột xuất đ/c Thiên nhận định như sau: Xác định kỹ năng thiếu, giảng dạy không đúng với bài soạn (không chuẩn bị đồ dùng dạy học, mẫu vật nhưng giáo án có đủ). Chưa khai thác đủ kênh hình, kênh chữ., chưa hiểu nội dung của SGK nên dạy chưa đúng ý đồ. Dặn dò về khâu chuẩn bị bài mới không đúng theo nội dung tiết sau (do không đọc kỹ bài soạn). Xếp loại yếu. Yêu cầu soạn lại và dạy lại, chuyên môn kiểm tra gửi báo cáo vào 15/11. Đang tiến hành tổ chức thi GVG theo KH của trường.
Tổ chức dự giờ 4 tiết trong đó tiểu học 2 tiết nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh dân tộc.
Đánh giá của trường: chưa trung thực trong giảng dạy.
b) Kiểm tra: đột xuất 5 giáo án (Thầy Quang, Cô Lê Hải (2 lần); Cô Liên; Thầy Thiên).
c) Kiểm tra chất lượng tiết dạy:
Được 9 tiết, cao nhất tiết cô Kim Loan 84%; Cô Phượng 83,3%; Thấp nhất Công nghệ 7 (Thầy Hậu) 36%.
Tuyên dương: Tự học tập và dự giờ bồi dưỡng chuyên môn của đ/c Hậu; tuyên dương đ/c Thông, đ/c Thắm, đ/c Hảo trong bồi dưỡng học sinh giỏi và giải toán, thi tiếng Anh trên Internet; Tuyên dương đ/c Hậu trong công tác tham mưu xây dựng câu lạc bộ Sơn Ca.
Phê bình: đ/c Thiên trong công tác chuẩn bị bài. Phê bình tổ trưởng tổ Toán- lý chưa kiểm tra chất lượng tiết dạy
Xếp loại tổ chuyên môn:
- Tổ Văn- Anh: Hoàn thành công tác được giao (Mức độ khá);
Yêu cầu: Tập trung bồi dưỡng giáo viên yếu (theo thông báo 21), lập báo cáo tình hình vào cuối tháng 11/2010; phối hợp với ban thư ký hội thi GVG hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả hội thi. Làm trưởng đoàn GV dự thi GVG cấp huyện.
2.3. Hoạt động tổ văn phòng:
- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức- lối sống của nhân viên tổ văn phòng trong tháng nhìn chung là tốt, chưa có vụ việc nào xảy ra.
- Thể thức văn bản ở một số bộ phận soạn thảo chưa tốt như đ/c Liên, đ/c Huệ.
- Nội dung tự học và làm theo của Tổ văn phòng vẫn rất chậm, một số đ/c chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Tổ đã kiểm tra học sinh đọc sách tại thư viên với số lượng 140/262 đạt 53,4%. Trong tháng, chủ yếu tổ chỉ nhắc nhở tổ viên, chưa tổ chức kiểm tra- giám sát.
- Kỷ luật lao động: Đi trễ giờ nhiều nhất là Cô Huệ (07 buổi); đ/c Thiên bỏ trực 01 lần (Đã phê bình trên bảng tin ngày 21/10) và đi trễ 01 lần.
- Việc giảng dạy của giáo viên thuộc tổ VP chưa tốt, khâu chuẩn bị bài lên lớp yếu (Thầy Thiên).
- Số liệu mâu thuẫn nhau giữ thư viện và tổ như (Thư viện báo tỉ lệ học sinh đến thư viện là 40%; Tổ VP là 140/262 khoảng 53,4%. Tất cả đều không có sổ liệu minh chứng cụ thể từng lớp). Tổ chưa báo cáo tình hình nộp bài cho web. Yêu cầu gửi báo cáo bổ sung nội dung này.
Tổ văn phòng hoàn thành nhiệm vụ.
III. Đối với các đoàn thể (đánh giá của chi bộ)
a) Chi bộ: Đã hoàn thành ra các nghị quyết chi bộ tháng 11. Chỉ đạo tốt công tác thi giáo viên giỏi cấp trường.
b) Hoạt động của công đoàn: Tuyên truyền Đại lễ 1000 năm Thăng Long, tuyên truyền ngày 20/10 trong học sinh.
Vận động ủng hộ học sinh nghèo hiếu học nhân tháng khuyến học với số tiền 640000 đồng, phối hợp với đội thiếu niên trao quà cho 11 em học sinh của 11 lớp.
c) Chi đoàn:  Đã phân công trách nhiệm kiểm tra an toàn giao thông của đoàn viên giáo viên. Đoàn cần có biện pháp kiểm tra thực hiện của đoàn viên và báo cáo cho chi bộ thường xuyên.
Chi đoàn phải gửi báo cáo tháng về cho chi bộ theo đúng yêu cầu.
Đoàn cần phân công đoàn viên hỗ trợ cho đội trong việc thực hiện chương trình tổ chức trò chơi dân gian vào giờ ra chơi.
IV. Giáo viên chủ nhiệm và học sinh:
- Xây dựng KH chủ nhiệm nội dung uống nước nhớ nguồn xây dựng qua loa, không bám vào kế hoạch 35 ngày 15/9/2010 của trường.
- Tiết sinh hoạt lớp của GVCN chưa cho học sinh sinh hoạt văn nghệ, chơi trò chơi (Chỉ có lớp đ/c Thả, đ/c Dung). Phê bình lớp 8A, 8B (Cô Vân, Cô Phượng) sinh hoạt ngày thứ 7 (23/10) học sinh ra vào lộn xộn.
- Học sinh đánh nhau vẫn còn: Yêu cầu GVCN xử lý, gửi biên bản lên TPT, TPT xử lý sau đó chuyển lên trường.
- Tiến độ thu nộp quỹ hội rất chậm, đặc biệt ở Đạ Nha.
- Công trình măng non quá sơ xác Đặc biệt ở lớp 8B, 7B, GVCN chưa quan tâm đến các công trình măng non. Giao các cây mới trồng ở khu vực phòng học cho lớp 9A và 9B (rào, nhổ cỏ, vệ sinh…)
- Chủ nhiệm: Tổ chức được nhiều hoạt động chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội cho học sinh (Cô Dung- 7B) như: Thi tìm hiểu, báo tường, văn nghệ… Giáo viên chủ nhiệm cần đổi mới cách sinh hoạt lớp như lớp 7B.
V. Đánh giá về công tác Thông tin báo cáo- công tác hành chính:
1. Về thời gian nộp báo cáo: Chấp hành tốt
2. Về thể thức trình bày báo cáo:
Giáo viên nộp báo cáo về tổ chuyên môn hầu hết không đúng thể thức văn bản. Một số báo cáo cực xấu (Cô Kim Loan- BC chủ nhiệm; Thầy Thả- BC chủ nhiệm. Thầy Hậu (Không chỉnh sửa các nội dung của mẫu): đ/c Kim Loan, đ/c Lâm. Trình bày tốt nhất là đ/c Phương, đ/c Phụng, đ/c Tuyền.
Nhiều giáo viên không chỉnh sửa lại mẫu: Thầy Hậu (Để nguyên cả phần lưu ý của nhà trường trong báo cáo).
3. Nội dung trong báo cáo:
- Báo cáo chưa chính xác ở một số cá nhân như đ/c Huệ (Nội dung chấp hành giờ giấc) còn bao biện cho những vi phạm của mình (vi phạm nhưng vẫn cho rằng mình không làm ảnh hưởng đến ai), đánh giá còn quá nhẹ so với mức độ vi phạm của mình (Thầy Thiên- chỉ đánh giá là nghiên cứu bài chưa sâu). Có những nội dung đã báo cáo ở tháng trước nhưng vẫn đưa vào nội dung tháng 10 (Thầy Thiên- về đường điện).
- Sai phạm trong dấu câu, câu văn, từ ngữ gặp ở hầu hết các văn bản của giáo viên, CNV. Điển hình: Thầy Thiên;
V. Hoạt động của các bộ phận:
a) Thư viện: Đã cập nhật hồ sơ sổ sách; kiện toàn tổ cộng tác viên thư viện nhưng chưa đi vào hoạt động; Đã tổ chức đọc truyện cho học sinh phân hiệu. Giới thiệu sách nhân dịp 15/10, tuyên truyền ý ngĩa ngày 20/10 do công đoàn giao. Tổ chức học sinh đọc sách tại thư viện đạt 40%.
Đánh giá: Chưa chính xác, nêu là đã tổ chức đọc sách cho học sinh phân hiệu nghe. Chưa đúng thể thức trình bày văn bản. Số liệu 40% học sinh đọc sách tại thư viện bộ phận thư việc chưa đưa ra số lượng học sinh cụ thể.
Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu trong tháng sau( ngoài KH tháng): Lập biên soạn thư mục về ngày 22/12.
b) Tài vụ: Đã tham mưu xây dựng CSVC, dự kiến chi cuối năm, cấp bổ sung lương cuối năm và dự kiến chi cuối năm. Hoàn thành chức năng của tổ phó tổ văn phòng (được tổ trưởng giao trực tiếp điều hành công việc của tổ). Các buổi giao dịch đều báo cáo cho Hiệu trưởng. Chưa trình danh sách học sinh có sổ hộ nghèo.
Kết luận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng sau( ngoài KH tháng):
Tiếp tục lập danh sách học sinh hộ nghèo và cận nghèo (có giấy xác  nhận do GVCN gửi). Lưu ý thu nhận phải chặt chẽ.
 Liên hệ với Hội CMHS về chuẩn bị 20/11 và chuẩn bị quyết toán cuối năm ngân sách. Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ để xếp loại A, B, C, D cuối năm.
c) Kiểm định: Đã tham mưu cho hiệu trưởng thu hồi hồ sơ công chức (đ/c Phúc Đã nộp bổ sung), Báo cáo của kiểm định chưa cụ thể, chưa rõ ràng còn rất chung chung nên không thể đánh giá, xếp loại. Hoàn thành báo cáo PMIC.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu trong tháng sau ( ngoài KH tháng): báo cáo phải đầy đủ, nêu rõ thu hồi được loại hồ sơ gì? Ai chưa nộp…
d) Văn thư – CNTT: (đ/c Phương)
- Hoàn thành các loại báo cáo nộp về PGD và các loại văn bản ban hành trong tháng. Hoàn thành cơ bản các loại văn bản cần ban hành theo quy trình quản lý. CNTT đã phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và các HĐ chuyên môn, ngoài giờ…
- Sắp xếp hồ sơ lưu trữ khá khoa học, không để xảy ra tình trạng thiếu hồ sơ báo cáo. Thu- nhận báo cáo cần chú ý đến thể thức trình bày (Đối với các bộ phận).
- Đã sửa mạng và nội mạng vào phòng tin học, tiếp tục quản lý trang web.
Kết luận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Yêu cầu trong tháng sau ( ngoài KH tháng): Tiếp tục thu hồi văn bản, báo cáo đúng quy định; Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp…Trao đổi công việc với Hiệu trưởng cần kịp thời hơn. Ra quyết định thành lập tổ chủ nhiệm (HT làm tổ trưởng, Tổ phó: đ/c Phụng, đ/c Lệ, các đ/c GVCN còn lại làm thành viên). Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ cho hội thi GVG cấp trường.
e) Lao động (đ/c Thiên)
- Đã tổ chức lao động theo kế hoạch. Trong tháng ít diễn ra các buổi lao động. Hoàn thành đào hố rác…
Tồn tại: Báo cáo lao động cần chỉ rõ tên lớp và tên người phụ trách để dễ đối chiếu, đánh giá giáo viên phụ trách. Ghi rõ những công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng sau ( ngoài KH tháng): Tổ chức dọn cỏ quanh phòng học tại trường chính, làm lại nhà xe, dọn cỏ quanh gốc cây mới trồng.
f) Đội thiếu niên: ( đ/c Lệ)
LĐ đã và đang tiến hành thí điểm tổ chức trò chơi vào giờ ra chơi, đánh giá chung: Đội Khá nhanh nhạy và tích cực. Tuy nhiên số GVBM, GVCN trong giờ ra chơi ít tham gia cùng các em. Quản lý học sinh khá tốt, các hoạt động đi vào nề nếp. Công tác phát thanh măng non đã thực hiện khá tốt.
Kết luận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng sau ( ngoài KH tháng): Tiếp tục duy trì sĩ số, chương trình phát thanh măng non, xử lý triệt để và báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn giao thông và bạo lực học đường. Làm bảng tên các lớp gắn vào CT măng non (Ghi lớp- không ghi tên chi đội)
g) Bảo vệ, Y tế, chữ thập đỏ: (đ/c Thao)
- Bảo vệ CSVC an ninh-an toàn trong cơ quan khá tốt, đã khắc phục sự cố hỏng bàn ghế (Phối hợp với kế toán để tính toán cụ thể mức độ đền bù);
- Bảo Hiểm y tế thu được 13 học sinh. 66 học sinh hộ nghèo đã được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí.
- Thu quỹ khuyến học được 640 000 đồng trong CB-CC. Tuy nhiên kết quả trên chủ yếu do Công đoàn thực hiện, vai trò của CTĐ chưa thể hiện rõ.
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng sau ( ngoài KH tháng): di dời giấy khen, trao tranh, ảnh tại phòng Hội đồng; sắp xếp và trang trí lại phòng Hiệu trưởng; Chú trọng đến phòng tin học. Kiểm tra lại các bảng khẩu hiệu ở hàng cây biết nói.
h) Thiết bị-kho: (đ/c Liên – Thiên) Đã tiến hành cho mượn thiết bị đồ dùng dạy học.
Quản lý tài sản được giao khá tốt, công tác tham mưu chưa nhanh nhạy (Ví dụ như làm kệ thiết bị, mua băng đĩa phục vụa dạy và học). Báo cáo chưa kịp thời những đồ dùng hư hỏng (Bộ môn Toán). Đã sắp  khoa học đồ dùng dạy học. Tuy nhiên chủ yếu là đ/c Liên và đ/c Thao, vai trò trách nhiệm của đ/c Thiên đối với quản lý thiết bị chưa tốt
Kết luận: Hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu trong tháng  sau ( ngoài KH tháng): Chuẩn bị tốt mọi đồ dùng cho hội thi GVG. Tiếp tục tham mưu để mua sắm đồ dùng dạy học, thiết bị.
Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng 01 đồ dùng dạy học, triển khai việc làm đồ dùng dạy học, thu hồi tranh ảnh do GV tự làm (nếu còn sử dụng được) để lưu trữ và sử dụng lâu dài. Xây dựng “Ngân hàng hình ảnh phục vụ cho dạy học”.
VI. Một số kiến nghị của giáo viên: (Nội dung kiến nghị của CB-GV-CNV liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận đó có trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo và nội dung trả lời của Hiệu trưởng)
1. Kiến nghị của Tổ Hóa- Sinh: Nối mạng ở phòng máy chiếu: Trả lời: đồng ý, đ/c Phương thực hiện hoặc liên hệ với Thế Vinh để thực hiện. Hoàn thành trước ngày 10/11.
- đ/c Thiên: Tổ chuyên môn dự giờ giúp đỡ và dự giờ đột xuất 2 lần/tháng. Trả lời: Nhất trí bồi dưỡng cho đ/c Thiên nhưng chỉ tiêu không phải do đ/c Thiên quy định mà do tổ và nhà trường quy định.
- đ/c Phúc: Thay đổi sinh hoạt chuyên môn trường và chuyên môn Tổ: YC các tổ chuyên môn và PHT chỉ đạo thực hiện theo đúng yêu cầu của ngành về sinh hoạt tổ chuyên môn.
2. Tổ Văn- Anh: Không có kiến nghị của Tổ.
- đ/c Xuân: Đề nghị mắc điện Ở Đạ Nha. Yêu cầu GVCN thu hết tiền của Phụ huynh để nhà trường tham mưu với hội mắc điện.
- đ/c Sơn: Xử lý nghiêm vi phạm bạo lực học đường: Đang tiến hành.
- Thầy Phúc: làm lại nhà xe cho học sinh, quy định lại chỗ để xe, xem lại trừ điểm thi đua chỗ để xe của học sinh và học sinh thiếu giày thể dục ở hai em Tuấn Anh, Hữu Hiếu vì gia đình khó khăn không mua được giày.
Trả lời: Bảo vệ và lao động phối hợp làm lại nhà xe, đội TN quy hoạch lại khu vực để xe. Học sinh thiếu giày, nếu đúng khó khăn, lớp phát động ủng hộ để mua giày, nếu thiếu Liên đội và chữ thập đỏ phát động trong học sinh. Vẫn phải trừ điểm bình thường.
VII. Một số yêu cầu từ nay đến 10/12/2010:
- Lập chiết tính cá nhân từ tháng 8 đến 10/12/2010. Bộ phận lao động làm báo cáo thống kê số buổi lao động của giáo viên (theo mẫu). Yêu cầu lập lần này phải bảo đảm lập hết toàn bộ, nếu khai thiếu sẽ không được khai bổ sung ở các lần sau. Hồ sơ phải đầy đủ mới duyệt.

Yêu cầu các bộ phận và các cá nhân còn tồn tại nêu trên tự xem xét và rút kinh nghiệm cho tháng tới, những công việc chưa hoàn thành các bộ phận, tổ chuyên môn và CB-GV-CNV thực hiện trong tháng 11./.
       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Lưu hành nội bộ;
- Lưu: VT.


BÁO CÁO NỘI BỘ THÁNG 11/2010


  PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
 
Số:    83  /BC-THCSQO                              Quốc Oai, ngày  29    tháng    11   năm 2010

ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

I. Chính trị tư tưởng, tổ chức, tác phong:
1. Về  An ninh chính trị, thực hiện pháp luật: Khá đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự trong cơ quan.
- Đa số chấp hành tốt kế hoạch của nhà trường, không có hiện tượng CB-CC vi phạm an toàn giao thông; vi phạm đạo đức nhà giáo, vẫn còn hiện tượng vi phạm quy tắc ứng xử (đ/c Thiên)
2. Về chấp hành phân công, thực hiện kế hoạch:
- Đa số  CB-GV –CNV thực hiện khá tốt các nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công việc bê trễ như: lao động (cho đất vào bịch nilon chưa hoàn thành). Công tác phối hợp giữa các bộ phận còn yếu chưa nhịp nhàng
- Việc thực hiện KH tháng 10 của CB-CC khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn chậm trễ ở một số GV-CNV.
2. Công tác chuyên môn:
1.1. Hoạt động của tổ chuyên môn và chuyên môn trường:
a) Tổ chuyên môn:
+ Tổ Toán- Lý:
Thao giảng được 03 tiết, giáo viên trong tổ dự đủ, có góp ý. Trong đó: 01 tiết yếu, 02 tiết đạt yêu cầu (Cô Ma Hải). Toàn tổ dự 28 tiết. Kiểm tra giáo án được 01 (đ/c Phượng- Khá); Kiểm tra chất lượng tiết dạy được 03 giáo viên, trong đó: 56,5% TBB (đ/c Phượng); 53,3% TTB (đ/c Tuấn); 60% TTB (đ/c Ma Hải)
+ Tổ Hóa sinh:
Bài soạn của giáo viên trong tổ tốt hơn do tổ chuyên môn hoạt động mạnh hơn, tổ trưởng và tổ phó chuyên môn hướng dẫn cụ thể hơn.
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được 2 người/2 lần: 01 tiết ĐYC (đ/c Thiên), 01 khá (đ/c Phúc); kiểm tra hồ sơ 01 lầ (ĐYC-đ/c Thả)
- Dự giờ của tổ chuyên môn khá nhiều giờ (46 giờ) nhưng đúng chuyên môn quá ít (7 tiết đúng chuyên môn). Môn Họa chưa dự đúng chuyên môn.
Kiểm tra chất lượng tiết dạy 01 lần (Tỉ lệ 60,5% trên TB- đ/c Thiên); Đã yêu cầu đ/c Thả dạy lại tiết dạy ở tháng 10 (do kiểm tra chất lượng chưa đạt 50%), đ/ Thả đã dạy lại. Kiểm tra đề cương của 5/5 giáo viên; kiểm tra quy chế và tiến độ cho điểm 5/6 GV. Kiểm tra sử dụng ĐDDH 02 giáo viên (đ/c Phúc, Thả) hai đ/c thực hiện khá tốt.
Tổ tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên yếu, tuy nhiên giáo viên chưa có tiến bộ.
Đã tiến hành xây dựng chuyên đề và tiến hành dạy mẫu được 02 tiết.
Sinh hoạt tổ chuyên môn đã hướng dẫn soạn bài cho các bộ môn sinh 6, hóa 8, địa 7 và 8.
+ Tổ Văn- Anh văn:
Thao giảng 03 tiết (Cô Vân; Thầy Hữu, Cô Mộng Loan) xếp loại khá. Kiểm tra đột xuất giáo án và sử dụng Đồ dùng dạy học 02 giáo viên (Xếp khá: Vân- Thắm).
d) Hiệu trưởng: Kiểm tra đột xuất 3 giáo án, 3 lượt giáo viên: nhìn chung giáo viên có giáo án trên lớp; không treo lịch báo giảng (cô Phượng); không sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp (Cô Liên);
Tổ chức kiểm tra sổ điểm chính: Sai ngày tháng năm sinh ở 03 học sinh (lớp 8C); Lớp 9A sai họ tên cha (STT26); STT11và 12 sai nơi sinh; 9B: STT11 sai họ tên cha; STT 22 sai họ tên mẹ; STT17 sai nơi sinh; STT 6; 19; 10 sai họ tên mẹ; STT 14 sai họ tên cha; Lớp 7B: STT 28, 21; 22 sai họ tên cha.
2.2. Hoạt động chuyên môn toàn trường:
a) Các hoạt động: Chủ yếu tập trung thi giáo viên giỏi cấp trường, xây dựng kế hoạch thi học kỳ I, tổ chức ra đề cương, đề thi…
Phó HT kiểm tra 06 giáo án: Phượng xếp loại TB, Xuân: TB; Hậu: Yếu; Dung: Khá; Vân: TB. Thảo luận về Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.
b)Đánh giá về giáo án:
Giáo án soạn chưa đúng chuẩn KT-KN, chưa phân biệt giữa hoạt động của giáo viên và ghi bảng (Thầy Hậu).
Lựa chọn đồ dùng dạy học cho các tiết ôn tập không tối ưu (đ/c Xuân); không thực hiện điểm danh (cô Phượng, cô Vân).
Xếp loại tổ chuyên môn: Các tổ hoàn thành tốt.
Yêu cầu: Tập trung bồi dưỡng giáo viên yếu (theo kế hoạch 49/KH-THCSQO ngày 14/11/2010 về bồi dưỡng giáo viên yếu).
Tuyên dương: đ/c Trung Thông trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy kết quả chưa cao nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.
2.3. Hoạt động tổ văn phòng:
- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức- lối sống của nhân viên tổ văn phòng trong tháng nhìn chung là tốt, chưa có vụ việc nào xảy ra.
- Kỷ luật lao động: Vẫn còn hiện tượng đi làm trễ giờ (Cô Huệ, Thầy Thiên).
- Thư viện đã phát huy được tác dụng khi cho học sinh đến đọc sách ( đến nay có 430 lượt học sinh đọc sách tại thư viện).
- Việc giảng dạy của giáo viên thuộc tổ VP chưa tốt, khâu chuẩn bị bài lên lớp yếu (Thầy Thiên).
- Công tác quản lý phòng máy vi tính chưa tốt, chưa thực hiện theo yêu cầu của Hiệu trưởng và khi thực hiện rất chậm trễ đến nay vẫn chưa niêm yết danh sách học sinh ngồi học tại phòng máy.
- Lao động chưa hoàn thành nhiệm vụ (Chưa phát bịch ươm cây). Công tác phối hợp giữa các bộ phận chưa tốt (qua việc ươm cây)
Yêu cầu bộ phận VP Kiểm tra việc ngồi đúng thứ tự số máy của học sinh khi GV giảng dạy.
Tổ văn phòng chưa hoàn thành nhiệm vụ.
III. Đối với các đoàn thể (đánh giá của chi bộ)
a) Chi bộ: Đã hoàn thành ra các nghị quyết chi bộ tháng 12. Chỉ đạo tốt công tác thi giáo viên giỏi cấp trường.
b) Hoạt động của công đoàn: có nhiều hoạt động khá thiết thực, đ/c Chủ tịch công đoàn cần chú ý tham mưu cho hiệu trưởng tốt hơn trong việc bố trí giáo viên nghỉ để tham gia các đợt tập huấn, hội thi (vì liên quan đến chế độ làm thêm giờ)
c) Chi đoàn:  Đã phân công trách nhiệm kiểm tra an toàn giao thông của đoàn viên giáo viên. Đoàn cần có biện pháp kiểm tra thực hiện của đoàn viên và báo cáo cho chi bộ thường xuyên.
IV. Công tác chủ nhiệm và nề nếp học sinh:
1. Giáo viên chủ nhiệm:
- Việc xử lý học sinh vi phạm của giáo viên chủ nhiệm còn chậm và chưa triệt để (Thầy Thả), phản ánh và báo cáo tình hình học sinh của giáo viên chủ nhiệm với hiệu trưởng còn chậm trễ và chưa thường xuyên.
- Tiết sinh hoạt lớp của GVCN chưa cho học sinh sinh hoạt văn nghệ, chơi trò chơi.
- Công trình măng non của các lớp chưa được giáo viên chủ nhiệm quan tâm: Cô Phượng (Đây là lần phê bình lần 3).
2. Liên đội:
            Thực hiện ngay làm báo cáo tình hình học sinh vi phạm theo lớp về cho thôn, buôn, xã. Chỉ đạo thực hiện phong trào uống nước nhớ nguồn nhân dịp 22/12. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quyết định của nhà trường, các chủ trương của trường chậm nên chưa có tác dụng giáo dục học sinh.
3. Tình hình học sinh vi phạm: (NỘI DUNG NÀY THEO BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA TPT)
V. Đánh giá về công tác Thông tin báo cáo- công tác hành chính:
1. Về thời gian nộp báo cáo: Chấp hành khá tốt. Tuy nhiên đ/c Vũ Văn Hậu không nộp báo cáo rà soát chủ nhiệm.
2. Về thể thức trình bày báo cáo:
Thể thức trình bày văn bản của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn và các bộ phận khá sáng sủa (Chưa tính đến căn lề, fon chữ và các thủ tục hành chính khác)
3. Nội dung trong báo cáo:
Các báo cáo tháng 11 tương đối tốt, tuy nhiên ở một số tổ chuyên môn có giáo viên yếu chưa báo cáo tình hình bồi dưỡng giáo viên yếu và chưa báo cáo ý thức, thái độ tiếp thu của giáo viên yếu.
Bản thân giáo viên yếu đánh giá còn hời hợt, mang tính chung chung, chưa cụ thể hóa những nội dung tổ chuyên môn đã góp ý và tiếp thu của cá nhân về các nội dung đó (thầy Thiên).
Nội dung báo cáo không đúng quy định (Thầy Thiên, báo cáo gửi tổ VP sao chép y nguyên báo cáo gửi tổ chuyên môn).
V. Đánh giá về chất lượng các buổi hội thảo, hội thi và sinh hoạt CLB:
1. Hội thảo về đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng Đạ Nha:
- Hội thảo đã được tiến hành khá tốt, nhiều ý kiến phát biểu khá xác đáng, đã đưa ra được những giải pháp tốt (Thầy Lưu, Thầy Quang, Thầy Thông, Thầy Sơn…) nhưng nhiều ý kiến phát biểu trong hội nghị trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó khiến cho hội nghị kéo dài và làm nhàm chán đối với người nghe.
- Báo cáo tham luận bằng văn bản quá sơ sài (Cô Liên, Cô Phượng) thể hiện giáo viên không đầu tư, chưa tìm ra giải pháp của cá nhân…
- Không có ý kiến hoặc không góp ý bằng văn bản gửi về trường (Thầy Hậu, Thầy Tuấn, Thầy Hữu…) thể hiện sự thờ ơ đối với công việc của mình cũng như của nhà trường.
2. Hội thi giáo viên giỏi cấp trường:
- Bài thi năng lực một vài giáo viên chưa chuẩn bị tốt (Thầy Tuấn, Thầy Lâm).
- Câu hỏi đề thi năng lực nộp về trường không đúng quy định, không hiểu văn bản của trường (Thầy Hậu- Không hề có câu hỏi); hoặc ra đề không đúng theo yêu cầu về biểu điểm (Điểm 10/ câu nhưng giáo viên chỉ ra 5 điểm/ câu).
3. Hội nghị phụ huynh Đạ Nhar:
- UBND Xã vào dự và chỉ đạo, qua ý kiến của phụ huynh: thầy Hậu xúc phạm học sinh và học sinh bỏ học. Một số GVCN đến trễ theo thời gian quy định của trường mặc dù vẫn chưa tổ chức hội nghị. Trong khi đó rất nhiều Thầy cô vào sớm quét dọn phòng, kê bàn ghế…
4. CLB:
a) Câu lạc bộ Sơn Ca: Hoạt động khá đều tuy nhiên do chủ nhiệm CLB chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn nên tạm thời ngừng hoạt động để đ/c chủ nhiệm CLB hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn chính của mình.
b) CLB Văn thơ: Đã có danh sách và KH hoạt động. giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu để thực hiện vào học kỳ II năm 2010-2011.
VI. Một số kiến nghị của giáo viên: (Nội dung kiến nghị của CB-GV-CNV liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận đó có trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ đạo và nội dung trả lời của Hiệu trưởng)
 Kiến nghị của Tổ Hóa- Sinh:
- đ/c Thiên: Tổ chuyên môn dự giờ giúp đỡ 1 lần/tháng.
Trả lời: Không đồng ý, thực hiện theo kế hoạch số 49 của trường.
Các tổ khác không có kiến nghị.
VII. Định hướng trong thời gian tới:
1. Xếp loại A-B-C-D: Chốt heo dõi đến tháng 11/2010, tháng 12/2010 được tính vào năm 2011.
Tổ trưởng chủ trì họp tổ. Yêu cầu xếp theo quyết định số 57/QĐ-THCSQO ngày 10/8/2010 về xếp loại A-B-C-D (Phối hợp với 4 bản đánh giá của nhà trường theo từng tháng) để trừ điểm. Tổ phó tổng hợp và gửi báo cáo về trường. Thời gian: Chậm nhất 13/12/2010. Ngày 14/12/2010, Hiệu trưởng triệu tập cán bộ chủ chốt họp xếp loại A-B-C; ngày 15/12/2010, HT công bố xếp loại A-B-C-D, nhận ý kiến khiếu nại của giáo viên và 16/12/2010, Hiệu trưởng giải trình.
2. Về chiết tính làm thêm giờ: Chậm nhất ngày 06/12/2010, giáo viên hoàn thành kê khai, lao động gửi hồ sơ theo dõi lao động HKI về trường. Từ ngày 7/12/2010 đến hết ngày 9/12/2010, Phó HT duyệt xong và phối hợp với tài vụ để bù trừ (Hoàn thành 13/12/2010). Ngày 14/12/2010, Tài vụ trình HT duyệt (HT duyệt xong trước ngày 20/12/2010). Chốt lập chiết tính cố định đến hết tháng 12/2010 (trừ dạy thay được để sang năm 2011).
Lưu ý. Ngay sau khi  GV nộp chiết tính lên PHT, PHT cùng tài vụ sơ bộ cân đối quỹ và KT báo cáo quỹ ngân sách với HT để có kế hoạch tiếp theo.
3. Các bộ phận:
- Báo cáo rà soát tình hình hoạt động học kỳ I và đính hướng hoạt động HKII.
4. Các hội nghị diễn ra trong tháng:
Hội nghị phụ huynh học sinh: Nhà trường họp chung sau đó họp riêng từng lớp, GVCN điều hành và có sự tham gia của GVBM.
5. Mua sắm tài sản:
- Mua kính lắp mặt bàn giáo viên tại phòng Hội đồng; Mua sắm các loại tài sản nhỏ khác phục vụ cho công tác quản lý và chuyên môn.
- Mua sách truyện cho thư viện bằng nguồn phí phát hành từ năm 2007 đến nay (Chưa biết rõ số tiền cụ thể).
- Làm hệ thống điện bảo vệ…
- Làm tháp nước;
- chuẩn bị mua máy nổ; hệ thống âm thanh; màn hình ti vi loại 50 in, mắc quạt điện ở một số phòng học.
7. Tiếp tục cải cách hành chính:
- Xây dựng cơ chế quản lý tổ văn phòng sau khi HT chuyển giao tổ trưởng cho CNV. Trước mắt, HT vẫn trực tiếp chỉ đạo công việc của tổ văn phòng.
- Chỉ đạo tổ văn phòng theo tháng và theo tuần. Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các bộ phận hoặc thông qua tổ trưởng- tổ phó.
-Xử lý thành viên trong các tổ khi vi phạm: tổ trưởng chịu trách nhiệm và cuối tháng gửi tất cả các biên bản xử lý về trường. Nếu không xử lý phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Lưu hành nội bộ;
- Lưu: VT.

LỊCH LÀM VIỆC CỤ THỂ
1. Tuần từ ngày 6/12 đến 11/12/2010:
- Các tổ tiến hành xếp loại A, B,C, D năm 2010 (mẫu và các văn bản lấy tại văn thư vào 6/12). Gửi bản thống kê xếp loại về trường trước ngày 10/12/2010).
- Ngày 6/12: Giáo viên kê khai chiết tính và nộp về đ/c Phụng; đ/c Thiên lập báo cáo thống kê số tiết giáo viên tham gia trong coi lao động (nộp về đ/c Phụng toàn bộ hồ sơ lao động).
- Ngày 7/12: đ/c Phụng duyệt chiết tính; GV Toán- Văn- Anh khối 6, 7, 8 nộp đề thi về đ/c Phụng (Theo KH của PGD)
- Ngày 8/12: Nộp đề thi Toán- Văn- Anh khối 6, 7, 8 về PGD. Hiệu trưởng tiếp nhận ý kiến đóng góp cho bản dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 2011 (Bằng Văn bản) từ CB-GV-CNV, đ/c nào không gửi đóng góp ý kiến coi như đồng ý.
- Ngày 9/12 đ/c Phụng- Tuyền lập bảng cân đối chiết tính năm 2010 và niêm yết công khai trên bảng tin để GV rà soát (Các ý kiến phản hồi gặp trực tiếp đ/c Phụng). Các tổ chuyên môn nộp báo cáo thống kê xếp loại A, B, C… về đ/c Trung. (Nộp sáng 09/12/2010)
- Ngày 10/12 (sau tiết 2): Hội nghị CB-CC thảo luận quy chế chi tiêu nội bộ 2011 và quy định sử dụng tài sản công. Chủ trì: Hiệu trưởng; Công bố xếp loại A-B-C năm 2010.
- Ngày 11/12/2010, GVCN tổ chức xét hạnh kiểm học kỳ I (Chú ý các biên bản theo quy định của kiểm định). Lập danh sách và lấy ý kiến của giáo viên bộ môn- hoàn thành trước ngày 18/12). Kế toán lập bảng chi tiền tăng thu nhập (niêm yết công khai trên bảng tin và nhận ý kiến phản hồi từ giáo viên)
2. Tuần từ ngày 13/12 đến 18/12.
- 15 h30 ngày 13/12 đ/c Phụng nhận đề thi tại PGD.
- Ngày 14, 15, 16/12 Thi môn Văn- Toán- Anh theo KH của PGD và Sở GD.
- Giáo viên chấm bài, trả bài cho học sinh. Giáo viên nào đã hoàn thành thì cập nhật điểm vào máy và cập nhật điểm trên sổ điểm chính (Chưa vào điểm TB môn)
- Hoàn thành các loại báo cáo. GVCN trình HT duyệt danh sách xếp loại HK  và nhận lại vào thứ hai, ngày 20/12/2010.
3. Tuần từ ngày 20/12/2010 đến 24/12/2010.
- Kết thúc chương trình học kỳ I; Các lớp tổ chức lao động giúp gia đình TB-LS theo kế hoạch (Hoàn thành trước ngày 24/12/2010)
- Sáng 20/12 (Thứ hai) Chào cờ, mời đại diện hội CCB tuyên truyền về 22/12 (đ/c That thảo văn bản và
- Hoàn thành sổ điểm trên máy vào sáng 20/12/2010 và điểm trên sổ điểm chính (Chưa vào điểm trung bình môn).
- Ngày 21/12: Kiểm tra cập nhật điểm trên máy và sổ điểm chính (Buổi sáng- đ/c Phụng chủ trì).
- Ngày 22/12/2010: GVCN, GVBM, tổ trưởng chuyên môn nộp các loại báo cáo gồm:
a) Báo cáo của GVCN:
- Tờ trình, kèm danh sách đề nghị khen thưởng (Chú ý đối tượng HS đạt giải kỳ thi cũng lập vào danh sách).
- Danh sách, kèm các biên bản họp lớp xếp loại hạnh kiểm (Biên bản của các tổ, biên bản của lớp). Chú ý: Danh sách phải có đủ chữ ký của GVBM, TPT và được HT duyệt.
- Thống kê chất lượng 2 MGD toàn lớp, thống kê CL hai mặt GD HSDT.
- Báo cáo EMIC.
- Báo cáo rà soát công tác chủ nhiệm học kỳ I
Toàn bộ BC này nộp cho đ/c Phương. (đ/c Phượng tổng hợp và trình HT, hoàn thành trong ngày 23/12/2010)
b) Báo cáo giáo viên bộ môn:
-Thống kê điểm thi;
- Thống kê CLBM học kỳ I.
- Báo cáo rà soát hoạt động chuyên môn học kỳ I.
Các báo cáo nộp cho đ/c nộp cho đ/c Phương (đ/c Phượng tổng hợp và hoàn thành 23/12)
c) Tổ chuyên môn: Báo cáo rà soát tình hình hoạt động HKI năm 2010-2011. (Nộp 24/12)
Tổ chuyên môn nộp về đ/c Phụng; đ/c Phụng lập báo cáo sơ kết chuyên môn HKI gửi về trường 26/12.
d) Các bộ phận: Báo cáo rà soát tình hình hoạt động HKI năm 2010-2011.
Nộp về đ/c Tuyền ngày 20/12 lập báo cáo và nộp về trường 24/12
e) Nhà trường lập các loại BC sau nộp về PGD (Ngoài các báo cáo chuyên môn):
- Báo cáo sơ kết HKI (đ/c Trung);
- BC sơ kết thực hiện quy chế dân chủ (đ/c M. Loan)
- BC sơ kết hai không (đ/c Thả)
- Báo cáo sơ kết CVĐ Học tập (đ/c Trung)
Các loại báo cáo khác  nhà trường phân công sau khi HT họp trực báo về.