Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

BÁO CÁO SỐ 67/BC-THCSQO

 BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"
   PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.


Số:  67    /BC-THCSQO                             Quốc Oai, ngày    29  tháng    09   năm 2010


BÁO CÁO
Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
1. Công tác tổ chức học tập, sinh hoạt tư tưởng:
Ngay từ khi Đảng CSVN phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhà trường đã tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng tùy theo nhiệm vụ các năm học. Đặc biệt từ cuối năm 2007 đến nay, chi bộ trường học (Nay là chi bộ trường THCS Quốc Oai) đã ra 5 nghị quyết về thực hiện cuộc vận động. Riêng năm 2009, chi bộ đã ra nghị quyết số 09/NQ-Ch.B ngày 31/7/2009  về việc chuyển từ nội dung “Học tập” sang nội dung “Làm theo”.
Hàng năm 100% CB-GV-CNV được tham gia các đợt học chính trị, học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh… do Phòng Giáo dục- Đào tạo Đạ Teh tổ chức.
Mỗi CB-GV-CNV đều viết bản thu hoạch về thực hiện cuộc vận động (Mỗi CB-GV-CNV viết 2 lần; Đảng viên làm thu hoạch 3 lần). Đặc biệt từ năm học 2009-2010, dưới sự chỉ đạo của chi bộ, trường đã tổ chức cho CB-CNV đăng ký nội dung làm theo và tổ chức xây dựng kế hoạch cá nhân về nội dung đã đăng ký.
Bên cạnh đó nhà trường đã tổ chức cho CB-GV-CNV sưu tầm các câu nói, lời dạy của Bác, mua thêm sách báo về chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ đạo bộ phận thư viện biên tập các thư mục sách về Bác Hồ, giới thiệu sách mới về Bác, tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ trong giáo viên và học sinh.
2. Đánh giá kết quả đăng ký làm theo:
Năm học 2009-2010 trường đã tổ chức cho CB-CNV đăng ký nội dung làm theo và tổ chức xây dựng kế hoạch cá nhân về nội dung đã đăng ký (100% CB-GV đăng ký); Cuối năm học, các tổ chuyên môn đã thẩm định nội dung làm theo của CB-CC đã đăng ký. Kết quả 100% CB-CC đều thực hiện nội dung đã đăng ký.
Tuy nhiên: Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, kiểm tra chưa chặt chẽ.
3. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức:


Cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự có ý nghĩa sâu rộng trong một bộ phận CB-GV-CNV và học sinh từ nhận thức tư tưởng đến hành động: Cán bộ, công chức trong cơ quan đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc vận động, từ đó có hành động thiết thực trong công tác nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Hầu hết các cán bộ công chức trong cơ quan thực hiện khá tốt chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay  của Trường THCS Quốc Oai. Công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như : Thi kể chuyện về Bác Hồ, thi tiếng hát dân ca…
Tuy nhiên : Nội bộ giáo viên, công nhân viên vẫn chưa thực sự toàn tâm, toàn ý cho công việc, các mâu thuẫn đan xen từ lâu nay vẫn còn tồn tại ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng của một bộ phận cán bộ công chức.
Lãnh đạo nhà trường đã thực sự đổi mới trong công tác quản lý như: Đổi mới công tác quản lý chuyên môn, chất lượng giáo dục; đổi mới công tác đánh giá- xếp loại công chức, quản lý hành chính…
4. Tác động của cuộc vận động tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành:
Công tác xây dựng đảng đã được các đồng chí Đảng viên trong chi bộ hết sức chú trọng và được Đảng Ủy quan tâm. Cụ thể, tháng 10/2007, ba trường trên địa bàn sinh hoạt chung trong một chi bộ (do trường THCS Quốc Oai chỉ có hai Đảng viên). Tháng 02/2008, trường đã tham mưu cho chi bộ tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng để lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của CB-GV-CNV để có phương pháp chỉ đạo cụ thể. Kết quả: Sau 3 năm trường THCS Quốc Oai đã có 1 chi bộ độc lập (5 đảng viên chính thức).
Ban giám hiệu trường THCS Quốc Oai thực hiện khá tốt nghị quyết của chi bộ và kế hoạch chỉ đạo của ban chỉ đạo cuộc vận động. Lãnh đạo trường có sự chuyển biến rất rõ nét trong công tác quản lý từ chuyên môn đến tài chính và hành chính. Trong những năm qua, trường luôn bám sát chủ đề năm học, đặc biệt những năm gần đây với chủ đề  “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, lãnh đạo nhà trường đã thực sự có nhiều cải tiến trong cách tổ chức các hoạt động: Hoạt động ngoài giờ được tăng cường nhằm góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục…Các hoạt động chuyên môn được triển khai, có năm trường có tới 5 giáo viên giỏi cấp huyện (chiếm 20% số giáo viên). Chất lượng giáo dục đạt từ 60,4% năm học 2006-2007 lên 85% ở những năm tiếp theo và vẫn được giữ vững đến nay. Năm nào trường cũng có học sinh giỏi cấp huyện. CSVC ngày càng được tăng cường và đáp ứng phần nào yêu cầu dạy và học.
Tuy nhiên: Trong 4 năm qua, chất lượng giáo chưa thực sự bền vững, đặc biệt là chất lượng giáo dục học sinh Đạ Nhar ; Nội bộ giáo viên chưa thực sự đoàn kết nên gây những xáo trộn về tâm lý của CB-CC. Hiện tượng đơn thư tố cáo, khiếu nại vẫn còn và có vụ việc kéo dài đến nay chưa chấm dứt. Trong 4 năm, số cán bộ- công chức bị kỷ luật là 2 người (Cảnh cáo 1; khiển trách 1)
5. Bài học kinh nghiệm:
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau đây :
a) Phát huy vai trò và tính gương mẫu của cán bộ Đảng viên, trong đó vai trò của Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng là hết sức quan trọng, nó đóng vai trò như hạt nhân trung tâm. Bên cạnh đó các đoàn thể trong trường, đặc biệt là công đoàn và chi đoàn có ý nghĩa to lớn ;
b) Sức mạnh của sự đoàn kết trong nội bộ CB-GV-CNV, đội ngũ CB-CC toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp giáo dục cũng là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
c) Cần có cơ chế giám sát nội dung làm theo của từng cá nhân để có thể đánh giá cụ thể hơn.
6. Kiến nghị, đề xuất: Không
7. Khen thưởng trong các năm qua: không.
      
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- PGD;
- Đảng ủy xã Quốc Oai;
- Lưu: VT.