Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

Ngày 25/11/2010, Trường THCS Quốc Oai đã công bố danh sách giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010-2011. Cụ thể như sau:


STT
Họ và tên giáo viên
Thuộc tổ
1
Nguyễn Đình Lưu
Toán- Lý
2
Nguyễn Sỹ Lâm
Toán- Lý
3
Nguyễn Trung Thông
Toán- Lý
4
Nguyễn Thị Minh Phượng
Toán- Lý
5
Nguyễn Ngọc Mạnh Tuấn
Toán- Lý
6
Trần Thanh  Quang
Hóa-Sinh
7
Lê Thị  Hải
Hóa-Sinh
8
Phạm Hồng Phúc
Hóa-Sinh
9
Nguyễn Thị Mộng Loan
Văn-Anh
10
Vũ Văn  Hậu
Văn-Anh
11
Trần Duy Sơn
Văn-Anh
12
Phan Thị Dung
Văn-Anh
13
Ngô Thị Hằng  Thắm
Văn-Anh
14
Mai Thị Thu Hảo
Văn-Anh

 Danh sách có 14 Thầy (cô)
 CÁC GIẢI CỦA HỘI THI:
1. Giải nhất Sáng kiến kinh nghiệm: Trần Thanh Quang;
2. Giải nhất tiết dạy: Nguyễn Đình Lưu, Mai Thị Thu Hảo;
3. Giải nhất bài thi Năng lực: Trần Duy Sơn


Sau đây là toàn bộ báo cáo tổng kết hội thi


   PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
 
Số:  82    /BC-THCSQO                                 Quốc Oai, ngày  25    tháng    11   năm 2010


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2010-2011

Căn cứ kế hoạch số 39/KH –THCS QO ngày 28/9/2010 của trường THCS Quốc Oai về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011;
Nay trường THCS QO báo cáo kết quả hội thi cụ thể như sau:
 I. Số liệu thống kê:
-         Tổng số giáo viên toàn trường: 20 GV;
-         Giáo viên đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 17GV;
-         Giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp trường:14 GV.
II. Văn bản do nhà trường ban hành tổ chức Hội thi:
- Kế hoạch số 39/KH-THCSQO ngày 28/9/2010 của trường THCS Quốc Oai về việc kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường;
- Quyết định số 79/QĐ-THCSQO ngày 28/9/2010 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Năm học 2010-2011;
- Quyết định số 80/QĐ-THCSQO ngày 28/9/2010 về việc  thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Năm học 2010-2011;
- Quyết định  số 81/QĐ-THCSQO ngày 28/9/2010 về việc thành lập Ban thư ký Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Năm học 2010-2011;
- Quyết định  số 83/QĐ-THCSQO ngày 22/10/2010 về việc thành lập tổ ra đề, tổ coi thi, tổ chấm thi giáo viên giỏi cấp trường - Năm học 2010-2011;
- Quyết định số 84/QĐ-THCSQO ngày 22/10/2010 về việc thành lập Tổ thanh tra coi và chấm bài thi ngă lực  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường – N;ăm học 2010-2011;
- Ban tổ chức đã đề ra nội quy thi và Hướng dẫn giới hạn nội dung thi giáo viên giỏi.
III. Đánh giá nội dung hội thi:
1. Thi tiết dạy:
Đa số giáo viên dự thi có sự đầu tư cho các tiết dạy từ khâu soạn bài đến đồ dùng dạy học. Hầu hết giáo viên sử dụng phương tiện dạy học khá tốt, hợp lý giữa viết bảng và dùng máy chiếu (Thầy Lưu); chuẩn mực về hình vẽ trên máy cũng như trên bảng (Thầy Lưu, Thầy Tuấn), phương pháp dạy học hợp lý phù hợp đặc trưng của từng bộ môn; Hệ thống câu hỏi có tính gợi mở, đã chú ý đến các đối tượng học sinh yếu, phát huy được tính cực của học sinh. Trình bày bảng khá tốt, sử dụng thiết bị- ĐDDH khá  phù hợp. Nhìn chung truyền thụ được các kiến thức theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
Tuy nhiên vẫn còn giáo viên chưa phối hợp giữa bảng và các phương tiện trình chiếu; một số chưa quan tâm đến đối tượng học sinh yếu kém. Phối hợp phương pháp chưa linh hoạt.
2. Thi Sáng kiến kinh nghiệm:
- Hình thức trình bày văn bản tính thẩm mỹ chưa  cao, thể thức trình bày văn bản chưa tốt.
- Đa số nội dung sáng kiến kinh nghiệm thể hiện tính khoa học, tính sư phạm chưa cao, chưa có tính thuyết phục, chưa phân tích được kết quả thực tiển khi thực hiện chuyên đề, chưa giải quyết được vấn đề mà nội dung đã nêu trong đề tài, cơ sở lý luận chưa phù hợp với thực tiễn. Nhìn chung các đề tài được nêu thì phong phú tuy nhiên việc giải pháp thực hiện chưa có tính thuyết phục, nội dung chuyên đề chưa đạt yêu cầu đề ra.
- Các SKKN đã tập trung vào những vấn đề hết sức cụ thể và  
3. Thi năng lực:
Về khâu ra đề thi: Nhà trường đã giới hạn nội dung thi, hướng dẫn khâu ra đề, tổ chức biên soạn đề. Hầu hết các đề thi năng lực được lựa chọn trong số các đề giáo viên ra ở các nội dung về chuyên môn. Riêng Hiểu biết xã hội do nhà trường ra.
Đề ra đảm bảo được nội dung kiến thức trọng tâm về chuyên môn cũng như phương pháp dạy học, Hiểu biết xã hội chủ yếu là ra các kiến thức về điều lệ trường, quy chế 40 … để giáo viên có thể vận dụng trong công tác dạy học. Đề được đánh mã số và giáo viên làm trực tiếp trên máy vi tính, gửi bài thi qua email cũng là một trong các biện pháp kiểm tra trình độ tin học của CB-CC.
Công tác coi thi, chấm thi đảm bảo đúng quy định, có tổ thanh tra coi và chấm thi.
I.V Đánh giá quy trình thi giáo viên giỏi:
Do có sự chuẩn bị sớm và triển khai khá kỹ trong tập thể sư phạm vì vậy quy trình và thủ tục thi giáo viên giỏi đúng quy định và theo đúng kế hoạch của trường đã ban hành.
V. Kiến nghị:
Phòng giáo dục cần phối hợp với Phòng tài chính hướng dẫn chi tiền tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường cho thống nhất giữa các đơn vị hoặc kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền về nội dung này.
HIU TRƯỞNG
Nơi nhn:
- PGD;
-Lưu VT/CM.